Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Ook weer geregeld: vandaag heeft de LOI bevestigd dat m’n uitwerkrecht voor m’n opleiding ‘Juridisch Medewerker’ verlengd is tot 8 december 2012.Dat ‘uitwerkrecht’ houdt in dat ik gebruik kan maken van de faciliteiten van de LOI Campus: oefenopgaven maken en huiswerk ter beoordeling insturen. Dat heeft dan weliswaar € 69,00 gekost maar nu kan ik tenminste de laatste module ook afmaken.

Niet dat ik van die module vrolijk word: juridische theorie is al droge kost, maar ‘Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht’ is zo mogelijk nog veel droger. Eén troost is er wel voor toekomstige studenten: het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht worden door de overheid steeds verder uitgehold dus over een paar jaar zal die module wel gereduceerd zijn tot één hoofdstuk in een andere module.

Nog meer overheidsellende: de Gemeente Eindhoven heeft een herinnering gestuurd voor de Gemeentelijke belastingen 2012, een bedrag van € 183,00. Euh, herinnering? Ik heb heel die belastingaanslag nooit ontvangen! Ten eerste weet ik dat zeker omdat ik ‘m niet in m’n administratie teruggevonden krijg, ten tweede weet ik dat zeker omdat ik, als ik ‘m wel ontvangen had, een verzoek om kwijtschelding zou hebben ingediend en ook dat is niet gebeurd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder