Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'zen2life'@'localhost' (using password: NO) in /home3/zen2life/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home3/zen2life/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152
Bezwaarprocedure | Planeet Jeroen
Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Wanneer u op enigerlei wijze met mij te maken hebt bent u gebonden aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in mijn persoonlijke handleiding. Dit betekent onder andere dat u er mee akkoord gaat dat u met naam en toenaam (eventueel aangevuld met andere informatie) op deze site en elders op Internet genoemd kunt worden.

Hoewel deze regels dwingend zijn opgelegd—en u dus geen reden tot klagen heeft—bied ik u uit coulance de mogelijkheid bezwaar te maken indien u door mij ergens op deze site dan wel elders op Internet genoemd bent. Hierbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

  • Uw bezwaarschrift dient ingediend te worden binnen zes weken na publicatie van het artikel waarin u vernoemd wordt. Klachten welke worden ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet in behandeling genomen.
  • Uw bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dient u naar mijn huisadres te zenden (mijn postbusadres is inmiddels niet meer in gebruik). U wordt dringend geadviseerd uw bezwaarschrift aangetekend te verzenden.
  • U kunt uitsluitend bezwaar maken tegen vernoeming van uzelf, niet tegen vernoeming van anderen.
  • In principe ontvangt u binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing. Indien noodzakelijk kan deze termijn met twaalf weken worden verlengd, u ontvangt hierover dan tijdig bericht.
  • Uw bezwaarschrift dient te bevatten: uw naam en adres, het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent, het woord ‘bezwaarschrift’, de onderbouwde motivatie voor uw bezwaar, en de titel en publicatiedatum van elk artikel waar uw bezwaar betrekking op heeft. Het bezwaarschrift dient door u ondertekend te zijn. Daarnaast dient u een duidelijk leesbare kopie van uw geldig paspoort of identiteitskaart mee te zenden. Bezwaarschriften welke niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.
  • Voor de behandeling van uw bezwaarschrift wordt € 50 aan kosten in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaarschrift ontvangt u hiervoor een nota welke u binnen twee weken dient te voldoen.
  • Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaalt zal uw bezwaar niet in behandeling worden genomen. Een eventuele betaling wordt niet gerestitueerd.
  • De termijn voor beslissing op uw bezwaar begint te lopen op de eerste werkdag na ontvangst van uw betaling.
  • Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard ontvangt u de betaalde kosten retour.
  • U begrijpt en gaat akkoord met het feit dat een beslissing op uw bezwaar definitief is en er geen rechtsmiddel tegen openstaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder