Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Het gaat nog steeds slecht met de economie en enige verbetering is nog niet in zicht; het enige wat uitstekend functioneert is de graaicultuur onder managers bij overheid en bedrijfsleven. Maar terwijl de crisis onverminderd voortraast is er één groep waarvan de leden wel eens de redding van de economie zouden kunnen zijn: autisten.

Vooroordelen

Hele volksstammen hebben geen flauw idee wat autisme is, en onder de minderheid die er wel ooit van gehoord heeft wordt het chronische gebrek aan kennis daarover veelal gecompenseerd met een overmaat aan vooroordelen. Afgaande op die vooroor-delen zouden autisten allemaal zwakbegaafd zijn, alles zwart/wit zien, niet in staat zijn tot communiceren en 24 uur per dag en zeven dagen per week zeer intensief begeleid moeten worden, met een rigide dagstructuur waar tot op de minuut nauwkeurig de hand aan gehouden moet worden.

Kwaliteiten

Die zijn er ook wel, maar het is hooguit een kleine minderheid. Wat dankzij diezelfde vooroordelen vaak buiten beeld blijft is dat autisme vaak gepaard gaat met specifieke en zeer nuttige kwaliteiten. Technisch inzicht, bijvoorbeeld. Zeer veel oog voor detail en daarmee uitermate nauwkeurig werkend. Een zeer sterk ontwikkeld taalgevoel. Een zeer sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Eerlijkheid bijna tot op het enge af. Allemaal kwaliteiten waar de samenleving bij gebaat is.

Hoogbegaafdheid

Dan is er nog het verschijnsel van de hoogbegaafdheid. Bronnen spreken elkaar tegen, maar hoogbegaafdheid lijkt onder autisten vaker voor te komen dan onder wat men in de wetenschap aanduidt als neurotypicals (in gewoon Nederlands: de niet-autisten). Hoeveel hoogbegaafde autisten er rondlopen in Nederland is niet exact bekend, maar dankzij de statistieken is er wel een inschatting van te maken.

Naar verluidt is 1% van de bevolking in meer of mindere mate autistisch. Nederland heeft bijna 17 miljoen inwoners, waaronder dus ongeveer 170.000 autisten. Mensa, de wereldwijde vereniging van hoogbegaafden, heeft als toelatingseis dat de kandidaat op een gestandaardiseerde intelligentietest “op of boven de 98e percentiel”  moet scoren. Met andere woorden, Mensa is alleen toegankelijk voor hen die qua intelligentie tot de bovenste 2% van de bevolking behoren.

Gaan we er gemakshalve even vanuit dat hoogbegaafdheid even vaak voorkomt onder autisten als onder neurotypicals, dan zouden we in Nederland dus 2% van 170.000 = 3.400 hoogbegaafde autisten moeten hebben. Dan moet u zich eens voorstellen wat er kan gebeuren als we die 3.400 mensen en al die verzamelde intelligentie gaan inzetten om Nederland weer uit het slop te halen.

Zuiveringen

Zo’n groep kan grootse prestaties leveren! Combineer hun intelligentie met hun sterk ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel, en dan kunnen ze in hoog tempo de overheid en het bedrijfsleven zuiveren van incompetente en/of corrupte figuren die er alleen maar zitten om hun  zakken te vullen en hun riantbetaalde luizenbaantje met bijbehorende ongezond grote machtspositie in stand te houden.

Efficiëntie

Efficiëntie is ook al een sterk punt van autisten. Haal als organisatie een hoogbegaafde autist binnen om al uw bedrijfsprocessen onder de loep te nemen, en binnen een jaar draait de hele organisatie aanzienlijk efficiënter en tegen aanzienlijk lagere kosten. In de zorgsector alleen al (een sector waarin kapitalen verspild worden door enerzijds de eilandjescultuur en anderzijds de graaicultuur bij het management) zouden jaarlijks miljarden bespaard kunnen worden!

Het plan daarvoor ligt overigens al klaar, het hoeft alleen nog maar geïmplementeerd te worden.

Ideaal personeel

Kortom, ik pleit er voor om autisten uit het verdomhoekje te halen waar ze zo vaak en onterecht ingeschopt worden en hun capaciteiten te benutten om de crisis te boven te komen. Recruteer eerst de hoogbegaafden onder de autisten om overal flink de bezem door te halen en haal vervolgens zoveel mogelijk autisten uw organisatie binnen.

Ze lijken in eerste instantie misschien niet allemaal sneller te werken dan de rest maar ze werken uiteindelijk wel aanzienlijk efficiënter en zijn loyaler dan hun neurotypische collega’s die weer vertrekken wanneer ze elders € 100 bruto per maand extra kunnen verdienen.

Nieuwe Gouden Eeuw

Een nieuwe Gouden Eeuw ligt in het verschiet. Nederland kan weer vooroplopen in de vaart der volkeren en een inspiratie worden voor de rest van de wereld. En het eerste wat daarvoor nodig is zijn die 3.400 hoogbegaafde autisten. Durft u de uitdaging aan?

One Response to Autisten: de redders van de economie

  • Esther veling says:

    Eens! Geef autisten een kans! Probeer open zonder vooroordeel te luisteren en te praten met autisten! Zij kunnen ons ‘gewone ‘ mens nog wat leren. Al is het maar een spiegel voor houden. Geef autisten als ook mensen met andere geestelijke stoornissen een kans! Zij zijn niet voor niks zo als ze zijn! Laten we terug gaan naar onze pure natuur en alles met open ogen en oren en zonder voordelen benaderen. Het zal de wereld mooier en beter maken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder