Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

In eerdere artikelen schreef ik al over de corruptie bij politie en justitie, in een zaak omtrent vijf aangiften (drie tegen personeel van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, twee tegen de Eindhovense crimineel ‘X’) welke in de justitiële doofpot waren verdwenen. Deze week was er een nieuwe ontwikkeling in de zaak.

Terugblik

Even terug naar het verleden: medio 2012 deed ik aangifte tegen team manager jeugd-bescherming Peter Rovers van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, gezinsvoogd Wil van Ham van datzelfde BJZ, en tegen de in Eindhoven woonachtige Duitse crimineel ‘X’ (wier naam niet genoemd mag worden omdat ze onvoorwaardelijk door onder andere BJZ, politie en justitie beschermd wordt—op zich al een stinkende zaak).

In oktober 2013 toonde ik in het artikel Dossier Corruptie: Politie Eindhoven (1) aan dat de politie tot twee keer toe over de aangiften had gelogen.

In augustus 2013 ging Jan de Laat (hoofd recherche Eindhoven/Strijp) op aandringen van de reclassering bij Hoofdofficier van Justitie A.J.A.M. (Bart) Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant) informeren wat hij met die aangiften moest. Bart Nieuwenhuizen had bepaald geen haast want pas zeven maanden later gaf hij antwoord: hij had de aan-giften geseponeerd—iets wat hij wel aan de politie maar niet aan mij mededeelde.

Het gedrag van Nieuwenhuizen was reden voor een open brief waar enige tijd later een alleszins onbevredigend antwoord op kwam. Althans ten dele, want op een deel van de vragen werd zelfs in het geheel niet ingegaan; Bart Nieuwenhuizen bleek niet gediend te zijn van kritische vragen.

Politiesepot

Eerder deze week ontving ik van de Eindhovense politie een brief over mijn aangiften. Die was opgesteld in twee verschillende lettertypen, hetgeen aantoonde dat het een standaardbrief was waar de specificatie van de aangiften ingeplakt was. In die brief schrijft De Laat letterlijk:

Wij hebben uw zaken nauwkeurig onderzocht. Na bestudering komen wij tot de conclusie dat er geen prioriteit wordt gegeven aan uw aangiften en deze derhalve niet in behandeling worden genomen.

Let wel, het gaat hier niet om aangiften van diefstal van een rolletje drop maar om behoorlijk zware feiten:

 • Wil van Ham: kindermishandeling, kindermisbruik, bedreiging, chantage, smaad-(schrift) dan wel laster, aantasting in eer en goede naam, psychische mishandeling
 • Peter Rovers: kindermishandeling, kindermisbruik, bedreiging, chantage, smaad(schrift) dan wel laster, aantasting in eer en goede naam en psychische mishandeling dan wel medeplichtigheid aan deze feiten
 • Peter Rovers: mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving
 • X: kindermishandeling, kindermisbruik, en mishandeling van mij
 • X: internationale kinderontvoering

Alle mooie verhalen uit Den Haag ten spijt hebben zaken als kindermisbruik en kinder-ontvoering dus kennelijk geen prioriteit bij politie en justitie…

Analyse

Het eerste was opvalt is de opmerking dat de zaken “nauwkeurig onderzocht” zouden zijn. Uit het dossier blijkt immers dat er in het geheel geen onderzoek plaatsgevonden heeft; eerst hebben de aangiften ruim een jaar op de plank gelegen, waarna ze nog eens zeven maanden zijn blijven liggen terwijl de politie wachtte op een antwoord van Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen op de vraag wat ze met die aangiften moesten doen.

Het tweede wat opvalt is de sepotverschuiving: in eerste instantie werd de aangiften door het Openbaar Ministerie (in casu Bart Nieuwenhuizen) geseponeerd, nu heet het opeens dat ze door de politie geseponeerd zijn. Dat stinkt naar vertragingstactieken. Immers, bij sepot door het OM is de volgende stap een zogeheten artikel 12-procedure (klacht wegens niet-vervolging) bij het Gerechtshof. Niet dat zulke procedures alsnog tot vervolging leiden, gezien de grootschalige corruptie onder de togadragers in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch, doch dit terzijde.

Nu het opeens een politiesepot is geworden moet ik eerst Bart Nieuwenhuizen gaan verzoeken de politie opdracht te geven alsnog tot onderzoek over te gaan (waarvan ik nu al weet dat hij dat niet zal doen, daar BJZ en X door hem onvoorwaardelijk worden beschermd), en pas nadat hij mij geïnformeerd heeft dat hij dat niet gaat doen (waar hij waarschijnlijk bepaald geen haast mee zal maken) kan ik een artikel 12-procedure starten. En daarna kan het al gauw zes tot twaalf maanden duren voordat ook het Gerechtshof de zaak in de doofpot laat verdwijnen.

Corruptie

Maar er is meer. Een van mijn aangiften richtte zich tegen gezinsvoogd Wil van Ham, wegens kindermishandeling, kindermisbruik, bedreiging/chantage, smaad(schrift) dan wel laster, aantasting in eer en goede naam, en psychische mishandeling. Kort nadat ik die aangifte gedaan had deed Van Ham aangifte tegen mij wegens “aanranding van zijn eer en goede naam”. Dat was uit wraak, omdat ik in een klacht tegen hem geëist had dat hij vervangen zou worden door een gezinsvoogd die niet om te kopen zou zijn. Door de Klachtencommissie werd ik overigens in het gelijk gesteld.

De aangifte door Van Ham werd in behandeling genomen en leidde tot veroordeling, mijn aangifte daarentegen verdween in de doofpot, hetgeen nu, bijna twee jaar later, wordt gemotiveerd met “geen prioriteit”.

Daarmee doet zich dus de (op z’n zachtst gezegd zeer verdachte) situatie voor dat een aangifte door een gezinsvoogd van BJZ Eindhoven tegen mij wel in behandeling werd genomen en leidde tot veroordeling, terwijl een rond dezelfde tijd door mij ingediende aangifte tegen diezelfde gezinsvoogd voor hetzelfde feit plus nog een aantal andere criminele gedragingen niet in behandeling werd genomen maar door politie en justitie in de doofpot werd gestopt.

Dan vraag ik me toch af waarom onder andere aanranding van eer en goede naam in het ene geval leidt tot vervolging maar in het andere geval opeens “geen prioriteit” heeft. In zo’n geval moet er in beide zaken of vervolgd, of geseponeerd worden. Maar de stank van de doofpot is overweldigend wanneer de beslissing tot vervolging dan wel sepot afhangt van de identiteit van aangever en beklaagde.

Ik weet niet hoe ze dergelijke methodes noemen bij BJZ, politie en justitie, maar waar ik vandaan kom hebben ze daar slechts één woord voor:

C O R R U P T I E

8 Responses to Dossier Corruptie: Politie Eindhoven (2)

 • Henrik says:

  Ja,dat politie en justitie door en door corrupt zijn wist ik al….Ik had klachten over 4 agenten ingediend ,heb zwart op wit bewijs van machtsmisbruik.corruptie,belemmering van de rechtsgang ,misleiding van de kinderrechter,overtreding artikel 5.2 Europees verdrag etc etc…Ik kreeg de onafhankelijke klachtenverdoezelaar maar niet telefonisch te spreken waarna z,n assistente me mede deelde dat meneer Bergam er woensdag pas weer zou zijn omdat ie maandag en dinsdag officier van justitie was…….Hij is wat?? op mijn vraag aan de onafhankelijke klachtenverdoezelaar waarin ik m vroeg dat ik had gehoord dat ie tevens officier van justitie was en of tie misschien de betrokken agenten kende over wie ik klachten had ingediend kreeg ik als antwoord dat ie m,n mails niet meer ging beantwoorden………..

  • Jeroen says:

   Helaas is het standaard dat klachten tegen de politie in de doofpot verdwijnen; in de afgelopen zes jaar heb ik er bijna twintig ingediend, maar zonder uitzondering zijn ze in de doofpot verdwenen. Ik heb zelfs een afdruk een interne e-mail van de voorzitter van de allesbehalve onafhankelijke klachtencommissie waarin hij aangeeft dat hij mijn klachten niet WIL behandelen omdat ik mezelf als slachtoffer neerzette.
   Ook de mededeling dat er niet meer gereageerd wordt is standaardprocedure, niet alleen bij de politie maar ook bij andere corrupte organisaties als Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des (on)Heils, de Nationale Ombudsman en het Eindhovense incassobureau Van Lith (gespecialiseerd in het incasseren van fictieve vorderingen in opdracht van BJZ). Zelf beschouw ik de mededeling “wij reageren niet meer op uw berichten” als een schuldbekentenis; als ze niks te verbergen zouden hebben zouden ze wel antwoord geven op kritische vragen.

 • Henrik says:

  Toch ga ik er dalijk nog achteraan,ze hebben geprobeerd me onschuldig veroordeeld te krijgen door bewust medewerking te verlenen aan 2 valse aangiftes tegen mij.Die zaak loopt nog,ik ga uit van vrijspraak en dan zijn ze van mij…….

 • Oh, maar Jeroen, kinder´ontvoering´ heeft heel veel prioriteit….als je als VROUW aangifte doet!

  Wij leven hier in een feministisch fascisme dat overal in het Westen op een puur Stalinistische wijze vaders tiranniseert en van hun kinderen berooft. Ongehoord tuig, van de allerergste soort, je weet wel, wouten, magistraten, politici, dat soort psychopaten, hebben in Nederland alleen al 100k vaders van hun kinderen beroofd, die ze niet meer zien.

  Zo te zien heb je zelf ook kennis gemaakt met die lieve vredelievende vrouwtjes, die ongetwijfeld zo´n vreselijk slachtoffer van jou zijn geworden. Weet ik ook alles van.

  • Jeroen says:

   Met zo eentje heb ik inderdaad ook te maken gehad. Ik zou een boek kunnen schrijven over wat die allemaal uitgevreten heeft. Sterker nog, ik ben er al mee bezig…

 • Corruptie begint niet eens de lading te dekken.

  Gezien de grootschalige kinderroof in het familie´recht´ moet zonder meer gesproken worden van doelbewuste, doorgaande misdrijven tegen de menselijkheid.

  Het leed van vaders en kinderen, aangericht door verregaand doorgeslagen vrouwen, maximaal versterkt door de feministische politiestaat, kan niet anders dan als een tirannie zonder historisch precedent.

  Nog nooit eerder heeft een Staat zo openlijk, zo langjarig, zo grootschalig oorlog gevoerd tegen ouders en al helemaal niet tegen alleen mannelijke ouders.

 • angelmom says:

  Eindelijk sta ik niet meer alleen met mijn bevindingen, dit wordt vervolgd maar ga voorzichtig kijken hoe ik t ga aanpakken, bovenstaande info staat niet op zichzelf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder