Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Als iemand u geld schuldig is maar niet wil betalen kunt u naar een incassobureau stappen, ooit uitgevonden om wanbetalers zo ver te krijgen dat u uw vorderingen betaald krijgt. Het laatste wat je dus van een incassobureau zou verwachten is dat het zelf een wanbetaler is. Welkom bij Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Eindhoven.

Wat vooraf ging

In mei 2012 was de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch (in de persoon van voorzieningen-rechter mr. A.H.L. Roosmale Nepveu) van mening dat ik via klokkenluiderswebsite Zwartboek Overheid onrechtmatige uitlatingen had gedaan over Bureau Jeugdzorg Eindhoven. Van enige onrechtmatige uitlatingen was geen sprake (de waarheid kan immers niet onrechtmatig zijn), maar de trouwe lezer zal bekend zijn met de zeer hechte band tussen Justitie en de jeugdzorgindustrie. Daarbij werd onder andere een dwangsom opgelegd van € 1.000 per dag met een maximum van € 30.000.

Bureau Jeugdzorg Eindhoven rook geld en vorderde enkele maanden later uit het niets opeens € 30.000 van me. Zoals gebruikelijk bij BJZ werd er niets onderbouwd, ik moest maar naar de rechter stappen als ik de onderbouwing wilde horen (maar wel eerst betalen!). Dat is een uiterst onrechtmatige handelswijze dus weigerde ik te betalen—los nog van het feit dat ik moet overleven van een WWB-uitkering en dus niet eens weet hoe € 30.000 er uit ziet, laat staan dat ik het heb.

Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Daarop schakelde Bureau Jeugdzorg Eindhoven incassobureau Van Lith uit Eindhoven in. Geheel in strijd met de wet- en regelgeving weigerde ook Van Lith die vordering te onderbouwen. Ook hier weer: voor die onderbouwing moest ik maar een gerechtelijke procedure starten. Wat later ging Van Lith, nog steeds zonder enige onderbouwing en in opdracht van team manager jeugdbescherming Peter Rovers van BJZ Eindhoven, over tot diefstal van mijn computerapparatuur.

Dat was op z’n zachtst gezegd opmerkelijk, want tweedehands computerapparatuur levert nauwelijks geld op, en al helemaal geen € 30.000. Opmerkelijk was tevens dat alleen de systeemkasten werden meegenomen, de randapparatuur (beeldschermen, printer, scanner en dergelijke) niet, en ook de rest van m’n inboedel ongemoeid werd gelaten.

Gezinsvoogd Frans Stark van Bureau Jeugdzorg Eindhoven zou later bekennen dat dit niet gedaan was om de vordering betaald te krijgen maar (zoals ik al had verwacht) een poging was mij te verhinderen nog langer negatief over BJZ te publiceren.

Schadeclaim

De schade was aanzienlijk. Als autist heb ik behoefte aan structuur, op een van die computers draaide een uitgebreid informatiesysteem dat mij die structuur bood, maar geen computer betekende geen structuur, met alle rampzalige gevolgen van dien. Het duurde uiteindelijk maar liefst 78 dagen voordat ik m’n eigendommen terugkreeg.

Van Lith kreeg een schadeclaim voor de kiezen: 78 dagen à € 10.000 = € 780.000.

Tweesporenbeleid

Het tweesporenbeleid bij Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso werd al vrij snel duidelijk. Als Van Lith een vordering op iemand heeft dient die vordering onmiddellijk betaald te worden en moet het slachtoffer daarna maar naar de rechter stappen om de onderbouwing te horen en te trachten zijn geld terug te krijgen. Heeft u echter een vordering op Van Lith dan gelden opeens andere regels: dan wordt er gewoon niet betaald want “wij zijn niet aansprakelijk”, en wordt er vervolgens nergens meer op gereageerd.

Smoesjes

Ik heb bij Van Lith aangevoerd dat dit duidelijk een stinkend zaakje was, aangezien alleen mijn computerapparatuur was meegenomen en het een feit van algemene bekendheid is dat dergelijke apparatuur nauwelijks geld oplevert. En dat is dan nog maar bij particuliere verkoop; bij een executieverkoop (wat Van Lith wel van plan was) verschijnen vrijwel uitsluitend opkopers, en die betalen nog veel minder.

Argument van incassobureau Van Lith: het is vooraf niet te zeggen hoeveel verkoop van computerapparatuur op zal leveren. Let wel, datzelfde Van Lith profileert zichzelf als “het oudste en meest ervaren gerechtsdeurwaarderskantoor van Eindhoven en omstreken”. En dat zelfde incassobureau weet dan ondanks die jarenlange ervaring niet dat tweedehands computerapparatuur niks oplevert? Voor hoe dom houden ze hun slachtoffers?

Oproep ten behoeve van faillissementsaanvraag

Ik heb Van Lith al diverse malen gemaand, maar bij Van Lith heeft men het waanidee dat de vordering wel zal verdwijnen als ze niet reageren. Helaas voor Van Lith hebben ze aan mij dan toch de verkeerde. Tijd dus voor de volgende actie.

Heeft u ook een vordering op Van Lith welke alsmaar niet betaald wordt? Meld u dat dan door een e-mail te sturen naar info [AT] zwartboekoverheid [punt] nl. Er is slechts één extra crediteur nodig, dan kan het faillissement van Van Lith aangevraagd worden om zo alsnog betaald te krijgen. Jammer voor het personeel dat dan de WW in kan, en jammer voor de eigenaar omdat-ie dan de bijstand in kan (na z’n vermogen opgemaakt te hebben), maar dat is hun probleem, niet het mijne.

Internet-bikes

Het is overigens niet voor het eerst dat Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso er deze nogal twijfelachtige werkwijze op na houdt. Op het forum van Tros Radar werd enkele jaren geleden ook al volop over Van Lith geklaagd vanwege haar betrokkenheid bij het nogal schimmige bedrijfje Internet-Bikes dat kennelijk spookfacturen verzond, de vorderingen vervolgens uit handen gaf aan Van Lith, en Van Lith ook toen geen kritische vragen stelde maar vond dat de vermeende afnemers maar gewoon moesten betalen.

Dan zullen er ongetwijfeld nog wel meer mensen en organisaties het slachtoffer van Van Lith zijn geworden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder