Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Enkele maanden geleden vond gezinsvoogd Hester Kuitert (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) het nodig om te gaan schelden naar aanleiding van een kritisch artikel over de Jeugdzorg. Het leverde haar zowel een klacht als een aangifte op. Inmiddels zijn beide door de respectievelijke instanties (BJAA en het Openbaar Ministerie) behandeld. Met precies het verwachte resultaat.

Op 16 februari 2013 verscheen hier het artikel ‘De vijf fasen van de jeugdzorg‘. Hester Kuitert vond het daarop nodig mij uit te schelden voor “imbeciel”. Meestal laat ik zo’n opmerking langs me afgaan maar als het de jeugdzorgindustrie betreft heb ik een zero tolerance beleid en dus werd een klacht ingediend bij de Klachtencommissie BJAA en werd aangifte gedaan wegens belediging (cf. art. 266 Sr).

Klachtencommissie

De Klachtencommissie was er snel klaar mee: die nam de klacht niet in behandeling omdat ik geen cliënt van BJAA ben. Wel werd de klacht doorgestuurd naar de directie van BJAA.

BJAA

Na wat aandringen kwam er na enkele maanden ook een reactie van directeur Erik Gerritsen, welke er kort gezegd op neerkwam dat hij Hester Kuitert niet op de vingers ging tikken omdat haar uitspraak “in de privésfeer” gedaan was. Dat ze die uitspraak deed in haar hoedanigheid van gezinsvoogd en haar uitspraak derhalve beschouwd mag worden als een uitspraak van BJAA zelf werd door Erik Gerritsen gemakshalve maar even vergeten.

Openbaar Ministerie

Het is een feit van algemene bekendheid dat de jeugdzorgindustrie Justitie in haar zak heeft en jeugdzorgpersoneel daarom zelden of nooit vervolgd wordt. De verwachting was dan ook al bij voorbaat dat ook Hester Kuitert de hand boven het hoofd gehouden zou worden door Justitie — en ik werd niet teleurgesteld.

Hoewel hij erkent dat er sprake is van een strafbaar feit verklaart Officier van Justitie mr. P.C. Velleman (Arrondissementsparket Amsterdam) dat Hester Kuitert niet wordt vervolgd wegens belediging omdat de betreffende column “grove teksten bevat met excessief geformuleerde stellingen”. Ook schrijft mr. Velleman:

Wanneer u zelf dergelijke teksten op internet plaatst, mag het geen verwondering wekken dat de reacties van lezers van uw tekst eveneens pittig en in enige mate excessief zullen zijn. [..] Het gezegde ‘Wie kaatst, mag de bal verwachten’ doet hier opgeld.

Met andere woorden: mensen beledigen mag, zolang jouw uitlatingen maar minder grof zijn dan die van de persoon die je beledigt.

Schelden mag

Goed nieuws dus voor iedereen die het slachtoffer is van de jeugdzorg: gezien de vaak nogal grove uitlatingen van gezinsvoogden mag je je gezinsvoogd voortaan gewoon uitschelden — met de zegen van Justitie. Zolang je maar net iets minder grof bent dan de gezinsvoogd zelf.

Alhoewel…

Wie kaatst kan de bal verwachten? Ziet u net als ik ook al aankomen dat dit gezegde niet van toepassing verklaard zal worden als ouders gezinsvoogden uit gaan schelden voor “imbeciel”?

Artikel 12 procedure

Mr. Velleman vermeldde voorts dat ik de mogelijkheid heb om een klacht wegens niet-vervolging in te dienen (een zogeheten ‘Artikel 12 procedure’). Dat ga ik ook doen; niet omdat ik de illusie heb dat het zal helpen, dergelijke procedures leiden maar zelden tot vervolging en al helemaal niet als de verdachte een riantbetaald luizenbaantje in de jeugdzorg heeft, maar gewoon uit principe.

2 Responses to Jeugdzorg mag schelden

  • Joost says:

    Imbeciel is m.i. geen scheldwoord maar een kwalificatie waarvoor in het geval van Jeugdzorg, AMK, Raad en kinderrechters deugdelijke onderbouwing bestaat.

    Eerstgenoemden geven zelf aan dat ze geen onderzoek naar de feiten doen, en laatstgenoemden baseren ingrijpende beslissingen op het ‘onderzoek’ en verzinsels, manipulaties en leugens van eerstgenoemden.

    Gezien de al langer bestaande normen en richtlijnen voor deugdelijk onderzoek voldoen onderzoeken en adviezen van eerstgenoemde instanties niet als basis voor beslissingen van rechters, waardoor bij de beslissing zelf én bij het handelen van Bjz daarna veelvuldig verdragsrechten van kinderen en ouders worden geschonden, NB in Nederland.

    M.a.w. men toont zich m.i. stelselmatig imbeciel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder