Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

De Europese verkiezingen komen er aan,  en daarmee duiken weer allerlei kleine partijtjes op met vage verkiezingsprogramma’s. Zo ook een kleine zichzelf christelijk noemend partijtje genaamd ‘Jezus leeft’. Het partijprogramma is… euh… opmerkelijk.

Het ‘partijprogramma‘ van Jezus leeft is een lachertje; waar grote partijen tenminste nog de moeite doen hun argumenten grondig te onderbouwen, resulterend in partij-programma’s van tientallen pagina’s, bestaat het programma van Jezus leeft uit een bescheiden drie pagina’s A4 waar onderbouwing op zich al nauwelijks aanwezig is en degelijke onderbouwing zelfs volledig schittert door afwezigheid.

Om u een indruk te geven van het partijprogramma: op Twitter omschreef iemand het zeer treffend als “een rare mengeling van xenofobie en links populisme”. Ik had het zelf niet beter kunnen omschrijven. Laten we het partijprogramma eens van dichtbij gaan bekijken.

Overheid

Weet je dat de EU ons handen met geld kost?
Daarom willen wij eruit.

Het kost wat maar dan heb je ook wat. Zoals bijvoorbeeld regelgeving welke overal in Europa gelijk is, één munt zodat we verlost zijn van de moeite en de kosten van het telkens weer buitenlandse valuta moeten aanschaffen, en geen lange wachtrijen meer bij elke grenspost op de heen- en terugweg van je jaarlijkse autovakantie naar de Spaanse kust.

Weet je b.v. dat er 55.000 ambtenaren voor de EU rondreizen, waarvan er 22.000 in Brussel vergaderen?
Daarom snel uit de EU en onze eigen boontjes gaan doppen.

Leve de politiek van isolationisme! We weten immers dat het meest geïsoleerde land ter wereld (Noord-Korea) ook het welvarendste land ter wereld is. Oh nee, wacht…

Weet je dat we in Nederland meer dan 1.000.000 ambtenaren hebben, die veel geld kosten?
Daarom minder regels en minder ambtenaren.

Hoeveel minder ambtenaren en  minder regels er zouden moeten zijn vermeldt Jezus leeft niet. Ook het bijbehorende financiële plaatje ontbreekt.

Weet je dat de EU de oorzaak is van steeds meer werkloze Nederlanders?
Daarom uit de EU, zodat Nederlanders weer werk krijgen.

Het is nog maar de vraag of dat gaat helpen. Veel werknemers van etnische afkomst zijn in Nederland geboren, dus wat Jezus leeft kennelijk wil is stuivertje wisselen: Achmed en Fatima ontslaan—en daarmee de WW injagen—zodat Henk en Ingrid kunnen gaan klagen dat ze een baantje hebben dat slecht betaalt. Uit de EU stappen gaat daarbij echt niet helpen.

Weet je dat veel rottigheid ons land binnen komt vanuit het buitenland?
Daarom grensbewaking weer invoeren.

Waaruit die “rottigheid” bestaat wordt er niet bij verteld, dus met zo’n standpunt kunnen we niks. Wie met de trein reist vindt in de treinstellen overigens ook een hoop “rottigheid” welke daar toch echt niet vanuit het buitenland ingekomen is.

Weet je dat de liefde van velen verandert in bitterheid?
Daarom stoppen met moord, zoals abortus en euthanasie.

Een begrijpelijk standpunt. Immers, ongewenste zwangerschappen en jarenlang pijn lijden terwijl je langzaam sterft zijn tenslotte onuitputtelijke bronnen van ongekende levensvreugde voor de betrokkenen en hun omgeving.

Weet je dat alleen integratie discriminatie kan voorkomen?
Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, armen, of buitenlanders.

Dat klinkt mooi, maar helaas wil Jezus leeft dat bereiken door alle buitenlanders het land uit te schoppen. En mocht iemand bij Jezus leeft het tot Europarlementariër schoppen, dan is het nog maar de vraag hoe lang hij of zij nog in zijn/haar rijtjeshuis in een achterstandswijk zal blijven wonen.

Hoe men rijk en arm bij elkaar in dezelfde wijken wil laten wonen blijft ook nog een mysterie. De rijken laten zich echt niet uit hun villa zetten om in een rijtjeshuis te gaan wonen, en de armen allemaal in een villawijk laten wonen gaat ook niet om de eenvoudige reden dat ze, juist omdat ze arm zijn, die villa’s niet kunnen betalen. Maar wellicht dat er bij Jezus leeft al ergens een plan klaarligt om alle bestaande woningen te slopen en te vervangen door eenvoudige, uniforme woningen. Jezus woonde ook niet in een villa.

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?
Daarom roken en drugs verbieden. Coffeeshops sluiten en forse celstraffen voor drugs handelaren. Landen die drugs produceren en exporteren voor 100% boycotten.

Drugs zijn grotendeels al verboden, en soft drugs als marihuana hebben ook een heil-zame werking. Coffeeshops sluiten gaat niet helpen, daarmee verdwijnt de vraag naar softdrugs niet maar verschuift de handel naar de illegale markt, met hogere prijzen en toename van criminaliteit als gevolg. Een boycot van drugsproducerende landen kan niet werken, daar in elk land drugs geproduceerd worden, ook in Nederland zelf. Volgens Jezus leeft moeten we dus ook onszelf gaan boycotten. Bovendien zijn er tal van oorzaken van depressies.

Overigens zou  het me niet verbazen als Jezus, als hij nu zou leven, ook wel eens een jointje op zou steken. Het zou wel passen bij z’n wat rebelse karakter. 🙂

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?
Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in de samenleving.

Net als drugs zal prostitutie (een van de oudste beroepen ter wereld) niet verdwijnen door het te verbieden. Het verband tussen prostitutie en openlijk naakt enerzijds, en gevoelens van onveiligheid en gesneuvelde huwelijken anderzijds, wordt ook niet aangetoond.

Het blijft iets opmerkelijks, die relatie tussen christenen en naakt. Ze beweren dat de mens door hun perfecte god geschapen is, maar het resultaat van die arbeid moet verhuld worden. Vanwaar die afkeer van christenen voor het werk van hun god?

En wat hebben ze eigenlijk tegen prostitutie? Naar verluidt was Maria Magdalena, de belangrijkste vrouw in Jezus’ leven, ook een prostituee. Die zal dus met Jezus vast wel meer gedaan hebben dan alleen z’n voeten wassen. Als u begrijpt wat ik bedoel.

Overigens: als ik als man ‘s avonds over een slecht verlichte weg ga voel ik me ook niet veilig. Maar dat heeft niets te maken met prostitutie en openlijk naakt.

Weet je dat het internet veel kapot maakt?
Daarom geen on-Bijbelse praktijken op het internet.

Met andere woorden: het Internet moet een plek worden welke volledig geregeerd worden door de regels uit het bestverkopende fictieboek ter wereld, en een plek waar geen plaats is voor andere opvattingen.

Aardig detail: op haar website verkondigt Jezus leeft onder andere een partij te zijn waar naastenliefde de basis is (maar kennelijk alleen voor naasten met exact hetzelfde bekrompen wereldbeeld), waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van regels (zolang de regels uit de bijbel maar strikt worden nageleefd), en waar ieder mens uniek kan zijn (zolang die mensen maar passen in het christenfundamentalistische keurslijf). Ook zou het een partij zijn waar de leefregels van Jezus gelden; nou kan ik me natuurlijk vergissen, maar volgens mij predikte die toch juist verdraagzaamheid, en niet—zoals Jezus leeft—de gospel der xenofobie.

Weet je dat echtscheiding een zeer negatieve invloed heeft op de kinderen?
Daarom echtscheidingen zoveel mogelijk tegengaan.

Hoe men dat wil doen wordt niet vermeld. Maar het is natuurlijk wel terecht, want opgroeien in een gezin waarin de ouders elkaar met passie haten (maar bij elkaar blijven omdat ze op last van een onzichtbaar opperwezen niet mogen scheiden) is natuurlijk bijzonder goed voor de gezonde ontwikkeling van kinderzieltjes.

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?
Daarom moeten we onze ouders niet wegstoppen in bejaardenhuizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaatsje in hun huis geven.

Dat roept toch de vraag op hoeveel aanhangers van Jezus leeft hun ouders een plaatsje in hun huis hebben gegeven. Ik vermoed dat het percentage wel eens opmerkelijk laag zou kunnen zijn. Hoe groot die financiële ondersteuning moet zijn en hoe we dat moeten gaan betalen weet Jezus leeft niet te vertellen.

Weet je dat Defensie verdediging betekent en niet voor politie spelen in Verweggistan?
Daarom Defensie afslanken en alleen op verdediging richten.

Verdediging is meer dan alleen het eigen grondgebied beschermen tegen een invasie van vijandelijke mogendheden. Humanitaire militaire missies zoals het beschermen van etnische bevolkingsgroepen tegen extremistische groeperingen bijvoorbeeld is ook een vorm van verdediging.

Uiteraard ontbreekt enige indicatie hoe groot dat afgeslankte Defensieapparaat zou moeten worden en blijft onduidelijk hoe we duizenden afgedankte militairen dan toch aan het werk houden in een land waar het aantal werklozen pakweg acht keer zo hoog ligt als het aantal vacatures.

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?
Daarom is JEZUS onze enige richtlijn. Zie de grondwet van JEZUS op www.jezusleeft.nl

Ik heb gekeken maar die grondwet niet aangetroffen op de site. Het lijkt me ook dat Jezus, daar hij geen overheid was, geen grondwet opgesteld kan hebben.

Er zit ook nogal een verschil tussen wat Jezus predikte en wat de bijbel verkondigt; Jezus predikte verdraagzaamheid en naastenliefde, de bijbel adviseert onder meer slavernij, ondergeschiktheid van vrouwen aan hun man, het plunderen van steden, dwangarbeid voor de inwoners van die steden, en het doden van anderen voor van alles en nog wat (waaronder steniging van vrouwen die hun maagdelijkheid verliezen voor het huwelijk). Voorwaar adviezen waar we echt wat aan hebben!

Economie (milieuvriendelijker)

Weet je dat het “bedrijf Nederland” elk jaar verlies maakt?
Daarom geen ambtenaren maar ondernemers als bestuurders aanstellen.

Het “bedrijf Nederland” kan geen verlies draaien daar Nederland geen bedrijf is. Ondernemers zijn per definitie gericht op het maken van winst, wat onder andere bereikt wordt door verliesgevende bedrijfsonderdelen de nek om te draaien. Het land laten besturen door ondernemers betekent derhalve dat ‘verliesgevende activiteiten’ als sociale zekerheid en ouderenzorg zullen verdwijnen. De gemiddelde VVD-stemmer zal spontaan klaarkomen als-ie daar aan denkt, maar persoonlijk zie ik de toekomst dan toch somber in.

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?
Daarom de opwekking van milieuvriendelijke energie stimuleren en hoge subsidies geven op zonnepanelen en elektrische auto’s.

Dit is duidelijk een punt bedoeld om wat stemmen te scoren bij linkse kiezers met wat populistisch taalgebruik. Geen woord over hoe de bestaande vervuiling op te lossen, geen woord over het feit dat energieproductie niet de enige bron van vervuiling is.

In wat voor auto’s verplaatst de aanhang van Jezus leeft zich eigenlijk? En hebben die hun woningen inmiddels al allemaal voorzien van zonnepanelen?

Weet je dat er in Japan al jaren lang elke dag duizenden liters radioactief besmet water de oceaan instroomt?
Daarom geen kernenergie.

Ik zie kernenergie liever gaan dan komen, maar door het afschaffen daarvan wordt het bestaande probleem niet opgelost.

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons ziek kunnen maken?
Daarom biologische en kleinschalige productie van voedingsmiddelen stimuleren.

Een nobel streven, maar het is nog maar de vraag of we de hele wereldbevolking kunnen voeden met alleen maar kleinschalige productie. Bovendien is ‘biologisch’ eten aanzienlijk duurder, waardoor het voor mensen met lage inkomens niet te betalen is.

Weet je dat zij die veel verdienen, mensen die weinig verdienen moeten helpen?
Daarom inkomstenbelasting voor hogere inkomens verhogen en voor lagere inkomens verlagen.

Ik ben er helemaal voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, maar het is nog maar de vraag hoe lang de dames en heren van Jezus leeft dat stand-punt nog blijven uitdragen nadat ze gewend zijn geraakt aan de voordelen van een goedbetaald baantje als europarlementariër.

Weet je dat gezinnen die van één inkomen rond moeten komen het zwaar hebben?
Daarom alleenverdieners in gezinnen de helft van de inkomstenbelasting laten betalen.

Dat zou dus ook betekenen dat een vrijgezelle topmanager met een salaris van zes miljoen per jaar ook maar de helft aan inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat botst nogal met het vorige punt. Ook blijft onduidelijk hoe Jezus leeft het begrotingstekort op wil gaan lossen dat ontstaat door de aanzienlijk lagere opbrengsten uit de inkomsten-belasting.

Weet je dat onze kinderen er zijn voor de toekomst?
Daarom kinderbijslag verdubbelen voor gezinnen die in Nederland wonen.

En hoe denkt Jezus leeft dat te gaan betalen?

Weet je dat de BTW is ingevoerd om het inefficiënte ambtenarenapparaat te kunnen blijven betalen?
Daarom BTW op de eerste levensbehoeften (zoals brood, aardappels, fruit, groente, vlees en melk) afschaffen.

Ook hier weer een niet-doorgerekend programmapunt. Ik ben razend benieuwd hoe Jezus leeft de economie draaiende wil houden door enerzijds de inkomsten van de overheid te verminderen en tegelijkertijd de uitgaven van de overheid te verhogen. Denken ze wellicht dat ze het begrotingstekort op kunnen gaan lossen door te bidden?

Onderwijs (individueler)

Weet je dat op grote scholengemeenschappen onze kinderen nummers zijn?
Daarom scholen met maximaal 500 kinderen.

Waarom 500, en geen 400 of 600? En hoe gaat Jezus leeft de kosten betalen van meer kleinere scholen? Of worden dan alleen nog onbetaalde christelijke leerkrachten ingezet?

Het is ook nogal een grove opmerking, waarmee gesuggereerd wordt dat leerkrachten allemaal ongemotiveerd zijn en lesgeven enkel zien als een manier om geld voor de huur binnen te halen.

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?
Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

Een aardig staaltje zwart/witvisie. Er bestaan diverse leermethoden, en allemaal werken ze voor sommigen wel en voor sommigen niet. Daarnaast is onderwijs geven een vak op zich, niet iets wat iedere ouder zomaar even kan overnemen.

Weet je dat het geloof in de evolutieleer, gebaseerd op overleven van de sterkste (Darwinisme) alleen maar heeft geleid tot ellende?
Daarom onderwijs gebaseerd op geloof in GOD en Zijn liefde

De evolutieleer is geen kwestie van geloof maar van wetenschap, in tegenstelling tot de scheppingsleer welke volledig gebaseerd is op geloof in het bestaan van een onzicht-baar opperwezen en waar alle wetenschappelijke onderbouwing aan ontbreekt. Ook wordt niet aangegeven tot wat voor ellende het “geloof in de evolutieleer” heeft geleid. Kennelijk wil Jezus leeft haar specifieke versie van het christelijk geloof opdringen aan iedereen, of ze nou wel of niet in het onzichtbaar opperwezen geloven.

Verkeer (veiliger en milieuvriendelijker)

Weet je dat het vrachtverkeer het wegennet het meest belast en aantast?
Daarom vrachtwagen inhaalverbod instellen en tol heffen voor buitenlandse vrachtwagens.

Het wegennet wordt niet minder belast door een inhaalverbod voor vrachtwagens, die zullen toch nog steeds van A naar B moeten. Tol heffen op buitenlandse vrachtwagens betekent verhoging van de administratieve lastendruk en hogere transportkosten, welke uiteindelijk doorberekend zullen worden aan de consument.

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?
Daarom maximum snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 50 km/uur, als er geen gescheiden fietspad is.

In veel woonkernen bedraagt de maximumsnelheid al 30 km/u, dus wat dat betreft hobbelt Jezus leeft achter de feiten aan. Het plan is bovendien onuitvoerbaar daar een snelheidslimiet niet betekent dat iedereen zich daar ook aan  houdt en de politie niet alle wegen continu kan controleren.

Niet alleen kinderen en ouderen worden het slachtoffer van verkeersongevallen; Jezus leeft gaat hier duidelijk voor het uitmelken van de zieligheidsfactor.

Weet je dat rijke mensen zich niet druk maken over een geldboete bij een verkeersovertreding?
Daarom bij overtredingen betalen en op eigen kosten, afhankelijk van de ernst en frequentie van de overtredingen, kortere of langere tijd, de isoleercel in. 

Dat is nog eens draconische maatregel! De isoleercel in voor een verkeersovertreding? Wat willen ze dan doen met mensen die misdrijven begaan in plaats van verkeers-overtredingen? Honderd zweepslagen voor het stelen van een brood? Publiekelijke steniging voor mishandeling? De brandstapel voor moordenaars? Voor zover ik weet was dat niet wat Jezus predikte. Het ontbreekt er nog maar aan dat Jezus leeft de Inquisitie weer in wil gaan voeren.

Waar denkt Jezus leeft al die isoleercellen eigenlijk te gaan plaatsen? En hoe denkt men de bouw daarvan te financieren? Als die straf alleen opgelegd wordt aan rijken, wat is dan de vermogensgrens tussen arm en rijk?

Dit schreeuwt er natuurlijk om dat we de partijvoorzitter en de lijsttrekker van Jezus leeft in de gaten gaan houden en bij de eerste verkeersovertreding die ze begaan een tijdje opsluiten in een isoleercel.

Buitenland

Weet je dat er veel Christenen vervolgd worden vanwege hun geloof in JEZUS.
Daarom landen boycotten waar Christenen worden vervolgd en landen waar de Sharia wetgeving is ingevoerd.

Om welke landen gaat het dan precies? Want “landen waar christenen worden vervolgd” is natuurlijk nogal een weids begrip.

Ook wel opmerkelijk dat Jezus leeft het maar niks vindt dat er landen zijn waar wetgeving op Islamitische religieuze teksten gebaseerd is, maar tegelijkertijd wel voorstander is van wetgeving gebaseerd op christelijke religieuze teksten. We mogen van Jezus leeft wel allemaal uniek zijn, zolang we maar allemaal hetzelfde zijn.

Weet je dat er veel mensen naar Nederland komen, omdat ze het hier beter vinden?
Daarom alleen buitenlanders toelaten die vanwege hun geloof, oorlogsgeweld of vervolging moeten vluchten.

Zou Jezus leeft zich realiseren dat er elk jaar weer Nederlanders naar het buitenland vertrekken in de hoop dat het gras daar groener is? Waarom zou je niet naar een bepaald land verhuizen als je denkt dat het leven daar beter is? Hetgeen dan weer de vraag oproept waarom de eurofoben ondanks hun eurofobie toch in de EU blijven wonen.

Weet je dat wanneer we mensen willen helpen er veel geld in de verkeerde zakken komt ?
Daarom bij ontwikkelingshulp en bij rampen alleen in nature hulp bieden.

Dat er geld voor ontwikkelings- en noodhulp verkeerd terecht komt is bekend, maar ook dat gaan we niet oplossen door alleen nog maar hulp in natura te bieden. Hulp-goederen verdwijnen ook naar plekken waar ze niet voor bedoeld zijn. Bovendien is het ook nog maar de vraag of een land als Nederland voldoende mensen kan sturen om die hulp in natura te bieden.

Bovendien, om maar eens even een puntje van Jezus leeft tegen hen te gebruiken: als Nederland een kudde bouwvakkers naar een rampgebied stuurt voor de weder-opbouw pikken ze wel de banen in van de plaatselijke bevolking…

Conclusie

Het ‘partijprogramma’ van Jezus leeft (als je een PDF-je van drie pagina’s een partij-programma mag noemen) is een mix van xenofobie, eurofobie, populisme, en intolerantie jegens andersdenkenden in de naam van iemand die juist het tegenover-gestelde predikte (vooropgesteld dat Jezus echt bestaan heeft, wat nog maar de vraag is). Het ‘programma’ mist elke vorm van doordachte onderbouwing, uitvoering ervan leidt tot een maatschappij geregeerd door de christenen (nadat ze uitgevochten hebben welke van de duizenden zichzelf christelijk noemende cults en sektes de baas mag zijn) en een economische nachtmerrie.

Het enige verschil met gelijksoortige wereldvreemde partijtjes lijkt het ontbreken van twee programma-punten: afschaffing van de euro, en zware straffen voor iedereen met een andere dan een heteroseksuele voorkeur. Vooruit, misschien nog een derde puntje: de herinvoering van de Inquisitie.

Wellicht dat het voorstel van die isoleercellen toch zo gek nog niet was. Maar dan niet voor plegers van verkeersovertredingen…

2 Responses to Jezus leeft niet bij Jezusleeft.nl

  • christel hollander says:

    Ik kan een heel boekje open doen over deze sekte, deze mensen deugen niet en ik hoop dat er een dag aanbreek dat alles naar buiten komt.
    Wat ik alvast kan zeggen is dat deze mensen een gevaar voor de samenleving zijn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder