Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Om de zoveel tijd duiken de mythen weer op: onder de Amish zou autisme niet voorkomen, autisme zou veroorzaakt worden door BMR-vaccinaties, maar zou ook een gevolg zijn van zogenaamde chemtrails. Enig onweerlegbaar bewijs ontbreekt echter. Daarom heten het ook mythen.

Amish

De theorie achter het verhaal dat autisme niet voor zou komen onder de Amish is net zo eenvoudig als de levenswijze van de Amish zelf. Autisme zou onder andere worden veroorzaakt door chemische middelen in het voedsel, maar de Amish verbouwen hun eigen voedsel zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, dus leven ze gezonder en komt autisme ook niet voor.

Los van het feit dat autisme genetisch bepaald is en niet door chemische middelen veroorzaakt wordt: uit onderzoek is gebleken dat autisme ook onder de Amish voorkomt. In 2008/2009 werd uitgebreid onderzoek verricht in twee grote gemeenschappen van de Amish waarbij 1.899 kinderen (in de leeftijd van 3 tot 21) werden gescreend. Uit het onderzoek bleek dat 1 op de 271 kinderen een vorm van autisme had—waarmee aangetoond is dat het verhaal dat autisme niet voorkomt onder de Amish niet juist is.

BMR-vaccinaties

BMR staat voor Bof, Mazelen, Rodehond—drie besmettelijke doch meestal ongevaarlijke kinderziekten. De BMR-vaccinatie zou volgens sommigen autisme (kunnen) veroorzaken, wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt echter.

Andrew Wakefield

De theorie dat de BMR-vaccinatie autisme kan veroorzaken is gebaseerd op onderzoek door Dr. Andrew Wakefield. In 1998 publiceerde het medische vakblad The Lancet een artikel over de resultaten van Wakefield’s onderzoek naar de relatie tussen autisme en BMR-vaccinaties. Uit dat onderzoek zou een verband tussen die twee blijken.

Een van de eisen die gesteld worden aan wetenschappelijk onderzoek is dat resultaten reproduceerbaar moeten zijn. Dat betekent dat als hetzelfde onderzoek onder dezelfde omstandigheden herhaald wordt, het dezelfde resultaten op moeten leveren. Vier jaar later was echter nog niemand er in geslaagd de resultaten te reproduceren.

Dit leidde tot een onderzoek, waarna bleek dat Wakefield de onderzoeksresultaten had vervalst, een financieel belang had (hij had een patent op een alternatieve vaccinatie), en betaald werd door een advocaat die bezig was met een zaak tegen BMR-vaccinaties. Ook bleek hij op onethische wijze te werk zijn gegaan.

Vanwege deze praktijken trok The Lancet in 2010 de publicatie weer in. Het schandaal heeft Wakefield z’n medische licentie, z’n carrière en z’n reputatie gekost.

Afwijking met terugwerkende kracht

Kijk ik naar m’n eigen situatie (ik ben zelf autist) dan blijkt ook al dat het verhaal niet kan kloppen.

Autisme is erfelijk bepaald; dat krijg je dus niet pas later in je leven, daar word je mee geboren. Dat zou dus betekenen dat minstens één van mijn ouders een BMR-vaccinatie gehad zou moeten hebben waardoor een genetische mutatie ontstond, met als gevolg dat ik die bij de conceptie meekreeg en met een autistische ‘stoornis’ geboren werd.

Geen onaardige theorie, het klinkt zelfs vrij plausibel, ware het niet voor één detail. Ik ben geboren in 1967, maar de BMR-vaccinatie die mijn aangeboren ‘afwijking’ zou veroorzaken werd in Nederland pas 20 jaar later, in 1987, ingevoerd.

Dus, als de complotdenkers even willen uitleggen hoe een BMR-vaccinatie met terug-werkende kracht een genetische mutatie kan veroorzaken…

Chemtrails

Het concept ‘chemtrails’ moet zo’n beetje de natte droom zijn van de complotdenkers in de categorie ‘beïnvloeding van de burger door overheid en bedrijfsleven’. Het is een samentrekking van de woorden chemical (chemisch of chemicaliën) en trails (sporen), dat klinkt lekker angstaanjagend, en is dus uitermate geschikt voor complottheorieën. Maar wat zijn die chemtrails nou eigenlijk, en waar komt het woord vandaan?

U kent ze wel, die witte strepen in de lucht achter een vliegtuig. Dat is condens, veroorzaakt door straalmotoren. De Engelse benaming voor die sporen is ‘trails’. Daarmee is de tweede helft van het woord chemtrails verklaard.

Wat de complotdenkers nu beweren is dat overheden die straalmotoren gebruiken om chemicaliën in de atmosfeer te verspreiden waarmee onze hersenen (en daarmee ons gedrag) beïnvloed worden. Vandaar het woord chemtrails.

Wie betaalt dat allemaal?

Ten eerste zijn chemicaliën niet gewichtloos en nemen ze ruimte in. Dat betekent dat vliegtuigen zwaarder worden, meer brandstof verbruiken, vluchten meer geld kosten, en de luchtvaartmaatschappijen dus minder winst maken. De complotdenkers zullen dan wel weer beweren dat of daarom vliegtickets duurder zijn geworden, of de lucht-vaartmaatschappijen die extra kosten vergoed krijgen door hetzij de overheid hetzij een of ander schimmig geheim genootschap. De Illuminati of zo.

Efficiëntie

Dan nog blijft er de kwestie van de efficiëntie. Die vliegtuigen vliegen op grote hoogte, op langeafstandsvluchten zelfs tot op 10 kilometer hoogte. Dat betekent dat een vliegtuiglading van die chemtrails over een enorm gebied verspreid wordt. Als de overheid ons wil beïnvloeden met chemicaliën is het in het belang van diezelfde overheid om dat tegen zo laag mogelijke kosten te doen. Dan zijn er toch wel efficiëntere methoden te bedenken om die chemtrails te verspreiden.

Terug naar de Amish

En daarmee, geachte lezer, komen we weer even terug bij de Amish, die bevolkings-groep waar geen autisme zou voorkomen omdat ze niet blootgesteld zouden worden aan autisme-veroorzakende chemicaliën. Die vliegtuigen vliegen ook over gebieden waar de Amish wonen, waarmee die zogenaamde chemtrails ook op de Amish neer-dwarrelen. Zouden de complotdenkers dan even willen uitleggen hoe die chemtrails het verschil zien tussen Amish en niet-Amish?

Tot slot

Het is niet specifiek autismegerelateerd, maar één argument van de complotdenkers wil ik u toch niet onthouden.

Wat gebeurt er als je complotdenkers er op wijst dat hun beweringen niet door wetenschappelijk bewijs onderbouwd worden? Dan gaan ze roepen dat je het gewoon niet wilt zien, of dat overheden en/of het bedrijfsleven de waarheid in de doofpot stoppen.

Wat ze dus in feite zeggen is: “wij hebben gelijk maar dat gaan we zelf niet aantonen, onze critici moeten bewijzen dat wij gelijk hebben”. Leuk gevonden maar zo werkt dat niet—als je iemand ergens van beschuldigt moet je zelf het bewijs aanleveren.

Complotdenkers en bewijsvoering — het blijft een slecht huwelijk.

 

De auteur schrijft op persoonlijke titel en wordt voor dit artikel niet betaald door de overheid, het bedrijfsleven en/of schimmige geheime genootschappen. Al zullen de complotdenkers deze disclaimer ongetwijfeld zien als bewijs van het tegendeel.

8 Responses to Mythe: Amish, autisme, BMR en chemtrails

 • Martijn says:

  Kleine opmerking over een zin in je introductie (sorry). Dat vind ik even belangrijk 🙂

  Het onderwerp is complotdenkers en bewijsvoering, en in de introductie zeg je dan:

  “[voorbeelden complot-theorietjes]: Enig onweer-legbaar bewijs ontbreekt echter.”

  Het grote probleem is echter precies andersom. Het mooie aan wetenschap is dat je theorieën met experimenten kan toetsen, en zelfs (mits zorgvuldig uitgevoerd en herhaalbaar) onderuit kan schieten. Theorieën van wetenschappers voldoen aan de wetenschappelijke methode, anders gezegd, ze zijn weerlegbaar. Dat heeft voordelen en nadelen: het voordeel is dat ze onderuit geschoten kunnen worden, en dat er dus een manier is om de “onzin” eruit te filteren. Het nadeel van de wetenschappelijke methode is dat je voor een wetenschappelijke theorie nooit “onweerlegbaar bewijs” zal vinden. Godzijdank! Zou dat immers zo zijn, dan zou er voor een dergelijke theorie geen mogelijkheid tot toetsing meer bestaan.

  En het grote probleem met complotdenkers is nu juist dat hun theorieën niet falsificeerbaar zijn! Ze zoeken gaten in officiële verhalen en zetten vraagtekens, leggen de nadruk op toevallige en ontoevallige – maar opvallende – verbanden, en trekken daar conclusies uit. Als het soms gebeurt dat één van hun vraagtekens beantwoord wordt, op een manier die niet in hun verhaaltje past, dan trekken ze hun verhaal niet in twijfel – want ze hebben al vier nieuwe vraagtekentjes gevonden, waar dan alle aandacht op gestort wordt.

  Als je de theorieën van complotdenkers volledig beschouwt, inclusief hoe ermee wordt omgegaan, dan moet je concluderen dat ze onwetenschappelijk zijn omdat ze niet redelijkerwijs gefalsifieerd kunnen worden. Dat ligt vaak niet aan de theorie zelf, maar op de manier waarop “gelovers” ermee omgaan. Er wordt nooit kritisch geprobeerd om een theorie onderuit te schieten, daar hebben de complotdenkers geen belang bij. De nadruk ligt bij hen bij “zelf onderzoek doen”. Dat zorgt voor gevarieerde verzamelingen rare theorieën, waarbij de één meer gelooft dan de ander, maar er is enige ‘common ground’ en dus zijn ze het (min of meer) met elkaar eens. Complotdenkers missen een methode om de ‘onzin’ eruit te filteren. Dat willen ze ook niet. Ze zijn te gefixeerd op ‘waarheid’, maar totaal niet gefixeerd op waarheidsvinding of toetsbaarheid.

  Waarom schrijf ik dit? Omdat jij met de zin die ik aan het begin citeerde precies de spijker mis sloeg. Het probleem is niet dat complotdenkers géén onweerlegbaar bewijs hebben. Het probleem is dat complotdenkers alléén maar onweerlegbaar bewijs hebben, niet omdat het “waar” is maar omdat het onbewijsbaar is, en aan onzichtbare draden in de lucht hangt. Het probleem is dat de theorieën van complotdenkers niet weerlegbaar zijn. Dat is een probleem voor hen zélf, omdat zij daarmee geen methode hebben om de onzin eruit te filteren. Voor ons is het slechts lichtelijk irritant dat iemand zo star aan een gek idee vasthoudt. Voor hen is het menens, zij storten grote delen van hun leven erop.

  Met je allerlaatste zin – “Complotdenkers en bewijsvoering — het blijft een slecht huwelijk” – ben ik het dan weer volledig eens. 🙂

 • Martijn says:

  En excuses voor de rare opmaak van mijn reactie hierboven. Als ik in een reactie een woord cursief maak, zet je wordpress-systeem er kennelijk ook een enter boven en onder… Lijkt een foutje met de opmaak te zijn, omdat de rechter rand van cursieve ‘regels’ ook anders is dan de rest van de tekst. Lees het svp als doorlopende zinnen!

  • Jeroen says:

   Ik heb het al gecorrigeerd. De oorzaak zit ‘m in de HTML tags voor cursieve tekst: voorheen kon je daar zowel de <i> tag als de <em> tag voor gebruiken, maar met de invoering van HTML5 (wat ook door WordPress wordt gebruikt) is de werking van de <i> tag veranderd en krijg je vreemde opmaak.

 • Jasper says:

  Duidelijk artikel betreffende de Amish.. Waar ik toch even op in wil haken is het stuk betreffende chemtrails, jij schrijft dat het onbewezen is dat vliegtuigen chemische rotzooi in de lucht sproeien.

  Ik denk dat jij dan onbekend bent met het FEIT dat er weldegelijk chemische troep wordt gesproeid in ons luchtruim. Laten we voor het gemak alleen maar kijken naar de manier waarop we het weer proberen te beinvloeden:

  https://www.tdlr.texas.gov/weather/weathermod.htm

  http://www.nawmc.org/

  http://www.texasweathermodification.com/

  http://www.weathermodification.com/program-services.php

  Dat zijn dan nog maar de legale projecten waaruit duidelijk blijkt dat er sowieso chemische stoffen in het luchtruim worden gesproeid.

  Het gegeven dat er weinig wetenschappelijk bewijs is voor chemtrails zoals die door de ‘complot denkers’ wordt geopperd is mogelijk te danken aan het mogelijke feit dat dergelijke chemtrail projecten officieel niet bestaan maar enkel bestaan als geheime projecten.

  Wie gelooft dat complotten niet bestaan herinnert zich vast het Watergate-complot niet:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergateschandaal

  Of volgt geen Internet nieuws:
  http://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-moet-je-niet-geloven-wat-in-de-krant-staat/

  Maar kijk ook eens naar:
  “Pilots, Doctors and Scientists Tell the Truth About Chemtrails and they want this to stop before, whoever is behind this, kills the planet.” https://www.facebook.com/100009176441093/videos/1559677507681449/?hc_location=ufi

  en naar

  https://youtu.be/ogp44qKfGts

  • Jeroen says:

   Om te beginnen: dat er geëxperimenteerd wordt met klimaatbeheersing is niets nieuws, en gezien de klimaatveranderingen is het zelfs dringend nodig. Dat heeft echter niets met ‘chemtrails’ te maken, die onzinverhalen hebben betrekking op hetzij het beïnvloeden van onze hersenen, of het decimeren van de bevolking (afhankelijk van welke groep complotgekkies je wilt geloven). In werkelijkheid bestaan ze niet, en als ze al zouden bestaan maar geheim gehouden zouden worden, zou u er per definitie niets van weten (want: geheim).

   Uw verwijzing naar Watergate raakt kant noch wal. Complotten zijn zo oud als de mensheid, maar dat betekent niet dat daarom alle complottheoriën op waarheid berusten. Uw vorm van logica komt neer op: “Er rijden rode auto’s op straat, dus alle auto’s zijn rood”. Als u op straat om u heen kijkt zult u zien dat lang niet alle auto’s rood zijn (de meeste zijn het niet).

   Dat “deskundigen” met “onthullingen” komen is ook niets nieuws, net zoals het ook geen nieuws is dat die “deskundigen” nogal eens allerminst deskundig blijken te zijn, en als ze al weten waar ze het over hebben blijken de complotgekkies er wat voor hen bruikbare citaten uitgeplukt te hebben om die volledig uit hun verband te trekken, en de rest van het verhaal te negeren omdat het niet aansluit bij hun favoriete complottheorie. En dan heb ik het nog niet gehad over de vermeende “deskundigen” die allerminst deskundig waren maar graag hun vijftien minuten van online roem wilden hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder