Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Eerder kon u op deze site al lezen dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van kritische vragen en daarom geen antwoord geeft op dergelijke vragen. Het OM is echter niet de enige: bij de politie heerst dezelfde mentaliteit.

In de zomer van 2012 deed ik vijf keer aangifte van strafbare feiten. Die verdwenen in de doofpot, waarop ik op 29 maart 2014 middels een open brief om opheldering vroeg bij Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant) en hem een aantal kritische vragen stelde. Twee weken later reageerde hij met een brief waarin hij mij voor het antwoord op een aantal vragen doorverwees naar de politie, en de overige vragen in het geheel niet beantwoordde.

Men kan zich afvragen waarom iemand die geacht wordt de maatschappij te dienen, en daar door diezelfde maatschappij zeer riant voor betaald wordt, geen antwoord wenst te geven op kritische doch alleszins redelijke vragen…

Politie

Volgens Nieuwenhuizen was het aan de politie om antwoord te geven op een aantal van de aan hem gestelde vragen, en dus zond ik op 3 september 2014 een brief naar Jan de Laat, hoofd van de recherche in Eindhoven, met daarin 13 kritische vragen en het verzoek binnen twee weken te reageren. Inmiddels zijn we zeven weken en drie dagen verder, maar ik wacht nog steeds op een antwoord.

Ik heb helaas ook met de reclassering te maken, maar gelukkig heb ik tegenwoordig de enige reclasseringswerker in Nederland welke ook daadwerkelijk werkt (in plaats van alleen maar fysiek op kantoor aanwezig te zijn), die vindt ook dat ik recht heb op een antwoord, en is daarom onlangs bij De Laat gaan informeren waarom ik nog geen antwoord had gekregen.

De Laat liet weten dat mijn brief “niet aan de aandacht was ontsnapt” maar dat hij hem had voorgelegd aan zijn leidinggevende. Dat antwoord kwam twee weken geleden, de leidinggevende in kwestie heeft die brief dus al meer dan twee weken geleden ontvangen, maar het lijkt er op dat ook de leidinggevende geen zin heeft om antwoord te geven op kritische vragen.

Je vraagt je af waarom ambtenaren toch zo’n afkeer hebben van kritische vragen welke gesteld worden door hen aan wie ze hun riantbetaalde luizenbaantje te danken hebben…

Kritische vragen

Voor de volledigheid hieronder de gestelde vragen. Een van de verdachten wordt aangeduid als ‘X’ omdat haar naam op bevel van Justitie niet genoemd mag worden; betrokkene geniet volledige bescherming via het clandestiene daderbeschermings-programma van Justitie.

 • Waarom heeft de politie tot drie keer toe gelogen over mijn aangiften?
 • Waarom weigerde de politie mijn mondelinge aangifte van onder meer internatio-nale kinderontvoering (formeel: onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag, ex. art. 279 Sr) op te nemen?
 • Waarom werd een particuliere opsporingsactie (middels het verspreiden van posters) actief gesaboteerd door de politie middels het verwijderen van deze posters?
 • Waarom wordt een aangifte op grond van art. 279 Sr geseponeerd omdat dit geen prioriteit zou hebben, terwijl dit hoog op de prioriteitenlijst staat van Justitie? Voor de volledigheid wijs ik u er op dat de Hoge Raad reeds op 15 februari 2005 heeft bepaald dat in dergelijke gevallen wel degelijk vervolgd moet worden, een stand-punt welke de Hoge Raad op 11 februari 2014 heeft herhaald.
 • Waarom werd een aangifte door gezinsvoogd Wil van Ham van Bureau Jeugdzorg Eindhoven wegens vermeende smaad wel in behandeling genomen, maar werd mijn zwaardere aangifte tegen hem (gedaan in dezelfde periode) wegens smaad en een aantal andere misdrijven, door de politie geseponeerd zonder onderzoek en na er meerdere malen over gelogen te hebben?
 • Waarom werden mijn aangiften zonder onderzoek en zogenaamd wegens “geen prioriteit” geseponeerd ondanks het feit dat er duidelijk sprake is van criminele activiteiten?
 • Enige jaren geleden heb ik getracht aangifte te doen tegen X wegens huiselijk geweld; dit werd geweigerd met als argument: “Het gaat om niks en jouw gedrag is ziekelijk”. Sinds wanneer is het geoorloofd voor de politie om slachtoffers van huiselijk geweld te verbieden aangifte te doen en dat dan ook nog eens te motive-ren met extreem grievende, ongefundeerde opmerkingen?
 • Hoe verklaart u dat aangiften tegen mij (inmiddels enkele tientallen waaronder circa twintig door X en een aantal door (personeel van) Bureau Jeugdzorg Eindhoven, en allen van een uiterst twijfelachtig niveau) wel in behandeling worden genomen terwijl aangiften door mij tegen deze onder andere deze personen zonder enige uitzondering (en zonder onderzoek) geseponeerd worden?
 • Waarom wordt X, welke grossiert in valse aangiften en tal van andere niet-onder-bouwde beweringen, aantoonbaar pathologisch liegt, zichzelf bij voortduring tegenspreekt en het ene misdrijf op het andere stapelt, onvoorwaardelijk beschermd door politie en Justitie?
 • Waarom wordt al hetgeen door X en Bureau Jeugdzorg beweerd wordt zonder meer voor waarheid aangenomen zonder dat er ook maar één kritische vraag gesteld wordt, terwijl al het hetgeen ik beweer al bij voorbaat beschouwd wordt als leugen?
 • Waarom kunnen derden wel aangifte doen tegen mij wegens bedreiging zonder dit te onderbouwen, en leiden deze aangiften steevast tot veroordeling, maar weigert de politie aangifte op te nemen wanneer ik met geweld en zelfs met de dood bedreigd word?
 • Kunt u zich voorstellen dat bovengenoemde handelswijzen de indruk wekken dat er sprake is van grootschalige corruptie bij politie en Justitie?
 • Wat gaat u doen om deze grootschalige verkrachting van Vrouwe Justitia terug te draaien en er voor te zorgen dat er alsnog gerechtigheid geschiedt?

 

Bent u hierboven genoemd en bent u daar niet blij mee? Dan moet u een paar dingen weten. Ten eerste wordt u aangesproken op uw gedrag als ‘professional’ en is dus geen sprake van inbreuk op de privacy. Het tweede wat u  moet weten is dat, als u niet blij bent met uw vernoeming hier, u daar een klacht over kunt indienen. De procedure vind u hier; deze is gepubliceerd op Zwartboek Overheid maar is ook op deze site van toepassing.

One Response to Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden

 • john van zijl says:

  De politie behandelt alleen maar aangiften waar ze wijzer (rijker) van worden. Ik heb samen met met mijn compagnon 22 aangiften gedaan, er is er een geactiveerd. De rest is vernietigd. Zelfs aangiften van doodsbedreigingen waren er bij. Alleen valse aangiften inclusief een douceurtje worden door de politie met voorrang behandeld. Ook het OM werkt hieraan mee en een stupide rechter velt nog een oordeel ook. Ergo de burger wordt door deze smerige overheid op allerlei mogelijke manieren gedupeerd. Sinds (Op)Rutte aan het bewind is leven we in een politie staat, middels zijn gemene glimlach en zijn belachelijke uitspraak, dat we in een democratie leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder