Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Formeel hebben we het recht om bij instanties te klagen als we vinden dat we niet correct behandeld zijn door een ambtenaar of hulpverlener. In de praktijk blijken die klachten vaak in de doofpot te verdwijnen en worden klagers nogal eens gestraft voor het indienen van een klacht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft er echter nog een schepje bovenop gedaan door een uitspraak waarmee het indienen van een klacht een wel heel hachelijke onderneming wordt.

In november 2013 stond een man uit Eindhoven terecht bij de meervoudige kamer van de Rechtbank Oost-Brabant, nadat de zaak door de politierechter—tot verbazing van de gedaagde, zijn advocate en zelfs de Officier van Justitie—was doorverwezen. De man werd onder andere beschuldigd van “aanranding van de eer en goede naam” van gezinsvoogd Wil van Ham van Bureau Jeugdzorg Eindhoven.

Klacht tegen gezinsvoogd

Van Ham functioneerde dermate beroerd dat gedaagde in 2012 een klacht tegen hem indiende bij de Klachtencommissie. Klager werd vervolgens door hem bedreigd: als hij de klacht niet in zou trekken zou hij een negatieve rapportage schrijven in plaats van een positieve, hetgeen zou betekenen dat de man geen omgang met zijn kinderen zou krijgen. De man zwichtte niet voor de chantage.

De klacht bestond uit acht punten, waaronder de verdenking dat Van Ham zich door de ex-partner van klager had laten omkopen met seksuele diensten. Klager vorderde terecht dat Van Ham vervangen zou worden door een gezinsvoogd welke niet om te kopen zou zijn. De Klachtencommissie gaf klager gelijk.

Enige tijd daarna deed Van Ham aangifte tegen klager omdat hij zich “in zijn eer en goede naam aangetast” voelde door de eis van klager. Zoals altijd was de Rechtbank doof en blind voor wangedrag van jeugdzorgpersoneel: gedaagde werd op dit punt schuldig bevonden en veroordeeld.

Gevaarlijke jurisprudentie

Daarmee heeft de Rechtbank Oost-Brabant (in casu mrs. J.W.H. Renneberg, Y.N.M. Rijlaarsdam en B. Poelert) het effectief onmogelijk gemaakt voor benadeelden om tegen wie dan ook een klacht in te dienen. Met deze uitspraak in de hand kan iedereen tegen wie een klacht is ingediend zonder meer aangifte doen tegen de klager wegens “aanranding van de eer en goede naam” en klager dan ook nog veroordeeld krijgen. Het vonnis is daarmee een vrijbrief voor machtsmisbruik en corruptie.

Klachtenprocedures worden daarmee feitelijk schijnvertoningen (voor zover ze dat nog niet waren), de burger wordt gemuilkorfd. Met dergelijke jurisprudentie laat je het als burger wel uit je hoofd om een klacht in te dienen: in plaats van gerechtigheid krijg je dan ook nog eens een strafrechtelijke veroordeling!

Fascistische politiestaat

Dat zijn geen praktijken welke thuishoren in een land dat zich een democratische rechtsstaat durft te noemen—dat zijn de praktijken van een fascistische politiestaat!

Sprankje hoop

Er is echter nog een heel klein sprankje hoop—al zal dat wel weer puur theoretisch zijn gezien de… laten we zeggen hechte band… tussen Justitie en Jeugdzorg: gedaagde is tegen het vonnis van de Rechtbank in hoger beroep gegaan.

Geen eenmalig incident

Bovengenoemde veroordeling is geen eenmalig incident: de Rechtbank Oost-Brabant is berucht om haar chronisch gebrek aan onpartijdigheid. Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Een bron binnen TBS-kliniek GGzE De Woenselse Poort in Eindhoven meldt dat men met enige regelmaat cliënten toebedeeld krijgt terwijl er geen enkele indicatie in het dossier is dat het maatschappelijke doodvonnis TBS gerechtvaardigd zou zijn.
  • In 2012 meldde klokkenluiderssite Zwartboek Overheid dat voorzieningenrechter mr. A.H.L. Roosmale Nepveu de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting had afgeschaft ten behoeve van Bureau Jeugdzorg Eindhoven.
  • Eveneens in 2012 onthulde Zwartboek Overheid dat kinderrechter mw.mr. A.M. Bossink haar vonnis al uitgeprint en ondertekend voor zich op tafel had liggen toen de zitting nog moest beginnen en de gedaagde partij zich niet mocht verweren. Een daarop tegen mr. Bossink ingediende klacht verdween in de doofpot.

In mijn archief bevinden zich daarnaast nog tal van dossiers waaruit blijkt dat er bij de Rechtbank Oost-Brabant dingen gebeuren welke het daglicht niet verdragen. In toekomstige columns zullen die ongetwijfeld nog aan bod komen. De waarheid mag en moet immers gesproken worden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder