Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'zen2life'@'localhost' (using password: NO) in /home3/zen2life/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home3/zen2life/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152
Over mij | Planeet Jeroen
Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld
Laatst gewijzigd: 16 juni 2016

 

Even voorstellen: Jeroen van Baardwijk is de naam, 49 lentes jong en woonachtig in een van Nederland’s lelijkste steden: Eindhoven. Naast een liefhebbende papa ben ik (in alfabetische volgorde) ook nog blogger, Boeddhist, bron van positiviteit, columnist, criticus, ervaringsdeskundige, gamer, gepubliceerd fictie-auteur, hoogbegaafd, hoog-functionerende autist, Internetjournalist, juridisch geschoold, klokkenluider, luis in de pels van de Nederlandse overheid, motivator, ondernemer, optimist, overlever, portretfotograaf, principieel politiek incorrect, straatfotograaf, en wereldverbeteraar. Plus alles wat ik nog vergeten ben.

En daar loopt mijn zeer eigen, legendarische gevoel voor humor dan nog dwars door-heen. Wie mij al kent zal beamen dat het soms even wennen is…

Het nettoresultaat van dat alles is dat zeer velen met mij te maken hebben gehad en slechts weinigen daarvan die ervaring vergeten zijn of ooit zullen vergeten. 🙂

Hieronder vind u mijn persoonlijke handleiding. Lees ‘m door; het is even een lap tekst maar die tien minuten kunnen u later een hoop ellende besparen.

Structuur en duidelijkheid

Het autismegedeelte heeft onder andere tot gevolg dat ik bijzonder gehecht ben aan structuur en duidelijkheid (iets waar neurotypicals (niet-autisten) overigens ook bij gebaat zouden zijn, doch dit terzijde). Mocht ik in uw leven opduiken (en u derhalve in het mijne) dan is er een aantal zaken om rekening mee te houden. Deze zijn niet vrijblijvend, u heeft enkel de keuze uit rekening houden met die zaken of uzelf direct uit mijn leven verwijderen. Al het andere levert u enkel zoekresultaten in Google op welke niet zullen bijdragen aan uw levensvreugde.

Informatieoverdracht

Praten is een middel om informatie over te brengen—om precies te zijn informatie welke ik nodig heb, op het moment dat ik die nodig heb. Meer niet, de rest is verbale ballast. Als u het toch over koetjes en kalfjes wilt hebben wordt u verzocht contact te zoeken met een neurotypical. Keus genoeg, want 99% van de wereldbevolking lijdt aan neurotypisme en slechts 1% is uitverkoren om de gave van autisme te ontvangen.

(Volgens neurotypicals hebben autisten een ‘beperking’ en is autisme een ‘stoornis’. Weet u wat autisten zeggen over neurotypicals en neurotypisme? Juist.)

Duidelijkheid is alles

Wees duidelijk in al uw communicatie. Wees recht door zee, da’s tenminste gewoon duidelijk en daar heb ik meer aan dan aan mensen die alsmaar om de hete brij heen blijven draaien omdat het tegenwoordig politiek incorrect is om iemand gewoon recht in z’n gezicht te zeggen wat je van ‘m vind.

In het gunstigste geval wordt u bedankt voor uw eerlijkheid. In het op één na ergste geval (voor u) komt het u op een aangifte wegens belediging, smaad of laster te staan. In het ergste geval (voor u) levert die aangifte u dan ook nog een boete, taakstraf of celstraf op, of elk mogelijke combinatie daarvan.

Advies: als u iets heel negatiefs over mij wilt gaan zeggen, bedenk dan eerst of u die opmerking kunt onderbouwen met solide bewijs dat mijn uiterst kritische blik kan doorstaan. Kunt u dat niet, zwijgt u dan. Kunt u uw opmerking niet onderbouwen maar zwijgt u niet, dan is het voor u alvast handig om te weten dat u de rechter en de officier van justitie dient aan te spreken met ‘edelachtbare’.

Vragen stellen

Heeft u meerdere vragen, stel dan één vraag, wacht op een antwoord (en daar zult u doorgaans langer op moeten wachten dan bij een neurotypical), en stel daarna pas uw volgende vraag. Meerdere vragen achter elkaar schept alleen maar verwarring, met als gevolg dat u waarschijnlijk op geen enkele vraag meer antwoord krijgt.

Tip: uw vragen schriftelijk stellen werkt beter dan ze mondeling te stellen. Bovendien kunt u dan meerdere vragen tegelijk indienen. Voor schriftelijk ingediende vragen bedraagt de gemiddelde responstijd één week.

Kritiek leveren

Niemand is perfect, ook ik niet, dus kritiek leveren mag—als het opbouwende kritiek is en u met alternatieven komt. Alleen maar roepen dat ik iets verkeerd doe helpt niet, als u vind dat het anders moet leg dan uit waarom u die mening bent toegedaan en hoe het volgens u dan wel zou moeten. Heeft u daarin gelijk dan krijgt u gelijk, heeft u geen gelijk dan zult u geen gelijk krijgen, waarbij ik degene ben die bepaalt of u wel of geen gelijk heeft; uw salaris, leasebak en machtspositie zijn misschien wel groter dan de mijne maar dat betekent niet automatisch dat u ook gelijk heeft.

Dwang en drang

Met name de overheid is nogal van ‘dwang en drang’. Dat werkt bij neurotypicals vaak wel, bij autisten werkt het averechts. Opmerkingen als ‘jij moet nu dit-of-dat’ en ‘ik eis dat’ zijn de snelste manier om ruzie te krijgen. U krijgt dan in eerste instantie misschien wel uw zin, maar de kans is ongeveer 100% (naar beneden afgerond) dat u daarna niet blij gaat zijn met wat u vind wanneer u op uw eigen naam gaat Googlen.

Indien u toch ‘dwang en drang’ gaat toepassen accepteert u daarmee automatisch en onvoorwaardelijk dat u volledig aansprakelijk bent voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen en ik op geen enkele wijze aansprakelijk ben voor die gevolgen.

Pravda, glasnost en perestrojka in de polder

Als autist heb ik een zeer sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Daardoor ben ik nogal gehecht aan zaken als de waarheid, waarheidsvinding, eerlijkheid, openheid en transparantie, en voorstander van zeer ingrijpende hervormingen in de Nederlandse maatschappij ter afwending van de dreigende vorming vernietiging van de huidige Fascistische Politiestaat Nederland en terugkeer naar de democratische rechtsstaat Nederland. Een soort Mikhail Gorbatsjov dus, met pravdaglasnost en perestrojka in de polder.

Als u het einde van de Koude Oorlog heeft meegemaakt weet u ongetwijfeld nog wie Mikhail Gorbatsjov is. In dat geval zult u de woorden pravdaglasnost en perestrojka herkennen. Zo niet, vraag het dan even aan Google of, als ze hun iPad even met rust willen laten, aan uw ouders.

Indien u niet bestand bent tegen waarheid, waarheidsvinding, eerlijkheid, openheid en transparantie, dan adviseer ik u dringend per direct uit mijn leven te verdwijnen. Ook hierbij geldt weer: de combinatie van mijn schrijftalent en de misdragingen van anderen leidt tot zoekresultaten in Google waar die anderen niet blij mee zijn.

Vanwege die pravda en glasnost, begrijpt u.

Waarheidsvinding

Bent u werkzaam bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, GGzE of een andere instantie waar iedereen zich aan zijn of haar verantwoordelijkheden onttrekt met het excuus “Wij doen niet aan waarheidsvinding”, dan is het voor u alvast goed om te weten dat die opmerking u gegarandeerd een klacht bij uw werkgever oplevert alsmede een enkele reis naar de digitale schandpaal, en eventueel ook nog een aangifte wegens belediging, smaad en/of laster.

Voorts kunt u er in voorkomend geval op rekenen dat u niet alleen op Internet maar ook direct ter plekke, en in aanwezigheid van collega’s en cliënten, met gelijke munt terugbetaald zult worden. Ziet u dat maar als een gratis bijdrage aan uw opleiding tot ervaringsdeskundige.

Openheid en transparantie

In het kader van openheid en transparantie publiceer ik op Internet (en mogelijk ook elders) over vrijwel alles in mijn leven. Ter indicatie van hoe ver ik daar in ga: mijn PIN-code blijft geheim, wie details over mijn seksleven wil weten zal er deel van uit moeten maken, over de rest kan en zal in principe gepubliceerd worden.

Bent u onderwerp van publicatie dan zult u met uw volledige naam genoemd worden. Indien u zich hier niet mee kunt verenigen dient u er voor te zorgen dat u uit mijn leven verdwijnt voordat ik reden heb over u te publiceren. Verdwijnt u niet uit mijn leven dan gaat u automatisch akkoord met publicatie van uw naam en eventuele andere informatie, inclusief maar niet beperkt tot contactinformatie (zowel privé als zakelijk), correspondentie, en beeld- en geluidsmateriaal.

Overheidspersoneel

Werkt u voor of in opdracht van de overheid, dan heeft u te maken met het feit dat als u werkt ten behoeve van de maatschappij en daar door die maatschappij ook nog eens voor betaald wordt, die maatschappij het recht heeft om te weten wat u onder werktijd zoal uitspookt—vooral ook indien u zich op kosten van de belastingbetaler bezighoudt met zaken waar u zich op kosten van de belastingbetaler helemaal niet mee bezig hoort te houden.

Trefwoorden in dat geval: waarheid, openheid, Google. De rest kunt u inmiddels zelf wel invullen.

Fysiek contact/Fysiek geweld

Veel autisten hebben er een hekel aan om ongevraagd aangeraakt of vastgepakt te worden, en daar ben ik er één van. Bij twijfel: met uw handen in uw zakken gaat alles een stuk beter dan met uw handen aan mijn lijf en voorkomt u een hoop ellende. Als Boeddhist ben ik van mening dat fysiek geweld alleen ter verdediging gebruikt mag worden en bij voorkeur helemaal vermeden moet worden, daar leef ik dan ook naar, maar wie geweld tegen mij gebruikt kan geweld terug verwachten.

Contact opnemen

Contact met mij opnemen kan in persoon, per e-mail, per post, per telefoon, en via Facebook en Twitter. U raadt het al, ook dat is aan dwingende regels gebonden, als u zich niet aan die regels wenst te houden dient u uzelf per direct uit mijn leven te verwijderen en verwijderd te houden.

In persoon

Dat betekent dus dat u bij mij aan de voordeur staat en op de bel wilt gaan drukken. Bedenkt u zich dan eerst of u uw bezoek wel vooraf (minimaal 24 uur van tevoren) heeft aangekondigd en u voor uw bezoek ook daadwerkelijk toestemming verkregen heeft. Ik heb wat al te veel slechte ervaringen met onaangekondigd bezoek, dus voor onaangekondigd en/of ongeautoriseerd bezoek wordt niet open gedaan.

Bovendien gooit onverwacht bezoek mijn dagstructuur overhoop, en dat kan ik als autist niet hebben.

Per e-mail

E-mails kunt u uiteraard verzenden wanneer het u het beste uitkomt. E-mail wordt in principe echter maar één keer per dag (tijdens het ontbijt) opgehaald. Daarnaast bent u niet de enige die mij mailt, doe ik niet mee aan de altijd-bereikbaar-cultuur, en heb ik ook nog andere bezigheden dan e-mail beantwoorden. Wilt u een antwoord op uw e-mail dan dient u er rekening mee te houden dat u daar een paar werkdagen tot een week op moet wachten.

Afhankelijk van naar welk e-mailadres u uw e-mail stuurt kan het soms gebeuren dat het als ‘onbestelbaar’ (of ‘undeliverable’) terug komt. Dat betekent niet dat het adres niet meer in gebruik is maar dat de mailserver weer eens kuren heeft. In dat geval: gewoon een dag later nog een keer proberen.

Per post

Voor het toezenden van post kunt u gebruik maken van mijn huisadres. Heeft u nog een postbusadres met mijn naam, dan kunt u dat adres verwijderen, deze postbus is niet meer in gebruik. Mijn brievenbus wordt slechts één keer per week (op zondag) geleegd, dat betekent dus dat het een week kan duren voordat ik uw post zie. Als de mogelijkheid om op uw schrijven te reageren aan een termijn gebonden is dient u daarmee rekening te houden.

Per telefoon

Hoewel veel mensen en instanties het graag anders zouden zien ben ik telefonisch erg slecht bereikbaar op mijn privénummer. Om precies te zijn: mijn bereikbaarheid op dat nummer is beperkt tot maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur. Vooropgesteld dat ik dan niet in de auto, een bespreking of op het toilet zit of om enige andere reden uw oproep niet kan beantwoorden. tenzij u tot mijn ‘Inner Circle’ behoort ben ik telefonisch enkel nog bereikbaar indien minimaal 24 uur van te voren een belafspraak is gemaakt. Let wel: een afspraak is een overeenkomst tussen twee of meer partijen, de enkele mededeling dat u op een bepaald tijdstip zult bellen is derhalve géén belafspraak.

Voicemail heb ik niet, en mocht u door een of andere technische blunder toch worden doorverbonden met iets wat op voicemail lijkt: die wordt niet gebruikt. Natuurlijk mag u dan gerust uw verhaal doen (het is uw telefoonrekening, niet de mijne) maar ik zal het nooit horen. Nee, echt niet. Ook niet “stiekem toch”.

Oproepen vanaf afgeschermde nummers worden niet beantwoord; zodra ik opneem maakt u zich toch bekend dus heeft u geen reden om uw nummer af te schermen. Het feit dat u dat toch doet suggereert dat u iets te verbergen heeft.

Zowel inkomende als uitgaande gesprekken kunnen opgenomen worden om indien nodig als bewijsmateriaal te kunnen dienen, en als u het echt bont maakt kunt u die opname naderhand ook nog via Internet terugluisteren. Had u het maar niet zo bont moeten maken. Door telefonisch contact met mij te hebben verleent u automatisch, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om de eventueel gemaakte opname openbaar te maken als uw gedrag daar naar mijn mening aanleiding toe geeft.

Wie mijn beperkte telefonische bereikbaarheid op mijn privénummer probeert te omzeilen door mij op mijn zakelijke nummer te bellen voor zaken welke niets met de bedrijfsvoering te maken hebben wordt verblijd met het tuut-tuut-tuut-signaal van een verbroken verbinding.

Tijd is geld

Dankzij de chronische incompetentie en corruptie bij de overheid, de ‘hulpverlening’ en in het bedrijfsleven moet ik helaas vele uren van mijn kostbare tijd besteden aan zaken als procedures en ongevraagde en ongewenste bemoeizucht van talloze ‘hulp-instanties’ en andere organisaties (en individuen). Talloze uren welke ik daar niet aan zou hoeven te besteden als iedereen zijn of haar werk naar behoren zou doen.

Daarom krijgt u van mij een prikkel teneinde u te stimuleren uw werk ook inderdaad naar behoren te doen: indien u mijn kostbare tijd verspilt (en ik bepaal of daar sprake van is, niet u) zullen de verspilde uren aan u worden gefactureerd tegen € 100 (zegge honderd euro) per uur exclusief BTW. Voor verspilde uren op zaterdagen geldt een toeslag van 50% op het netto uurtarief, voor uren op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt een toeslag van 100% op het netto uurtarief. Deze uren worden per maand gefactureerd, de betalingstermijn bedraagt twee weken.

Helder en duidelijk

Nou, da’s allemaal lekker helder en duidelijk, toch? U bent het er misschien niet mee eens (en als u iemand bent met zo’n riantbetaald luizenbaantje bij de overheid of de ‘hulpverlening’ en een ongezond grote machtspositie zult u het er zeker niet mee eens zijn), maar het is wel duidelijk. En anders vraagt u gewoon even vriendelijk om opheldering.

Als u met mij te maken heeft dan heeft u deze dwingend opgelegde regels ontvangen, hetzij op papier hetzij middels een verwijzing naar deze pagina, dus u kunt zich niet verschuilen achter “Ich habe es nicht gewusst”.

Kunt u zich niet met de regels verenigen dan laat u zich maar vervangen door iemand die zich er wel mee kan verenigen.

Wijzigingen

Deze regels kunnen gewijzigd worden indien ik zulks noodzakelijk acht. U wordt hier niet over geïnformeerd, het is uw eigen verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat u bekend bent met de recentste versie. Om u daarin toch enigszins tegemoet te komen vindt u bovenaan dit document de datum waarop deze persoonlijke handleiding het laatst is bijgewerkt.

Bezwaarprocedure

Wanneer u op enigerlei wijze met mij te maken hebt bent u gebonden aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in mijn persoonlijke handleiding. Dit betekent onder meer dat u er mee akkoord gaat dat u met naam en toenaam (eventueel aangevuld met andere informatie) op deze site en elders op Internet genoemd kunt worden. Hoewel deze regels dwingend zijn opgelegd—en u dus geen reden tot klagen heeft—bied ik u uit coulance de mogelijkheid bezwaar te maken indien u door mij ergens op deze site dan wel elders op Internet genoemd bent. Alle details omtrent de bezwaarprocedure vindt u hier.

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder