Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Een tijdje geleden heb ik bij het Waterschap De Dommel een verzoek ingediend voor “kwijtschelding zuiverings- en watersysteemheffing”. Gezien het het feit dat ik moet rondkomen van een WWB-uitkering voor een alleenstaande (en dus op het absolute mininum leef, of althans wat goedbetaalde bureaucraten in Den Haag als minimum zien) zou je verwachten dat zo’n verzoek wel toegekend zou worden. Dat gebeurde echter niet dus heb ik bezwaar aangetekend tegen die beslissing. Het antwoord kwam vandaag binnen.

En ja hoor, kennelijk is zelfs een uitkering op Bijstandsniveau nog teveel, want m’n bezwaar is afgewezen. Volgens het Waterschap heb ik een betalingscapaciteit van € 17,96 per maand (€ 215,52 per jaar) waarvan 80% (€ 172,42) opeisbaar is ter betaling van belastingaanslagen. De aanslag bedraagt € 77,28 per jaar en dus kan ik dat volgens het Waterschap wel betalen.

Handigheidje in de rekenmethode: ze tellen het vakantiegeld ook maar meteen mee, ook al wordt dat niet elke maand direct mee uitbetaald. Zouden ze het niet meerekenen dan zou ik een negatieve betalingscapaciteit van -€ 28,81 per maand hebben en dus wel kwijtschelding krijgen. En dan durven ze ook nog te beweren dat vrijwel iedereen in de WWB in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder