Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Hoewel de titel van deze column wellicht anders suggereert wordt papieren post niet verboden. Maar u en ik kunnen er wel voor zorgen dat het aanzienlijk minder wordt.

Nadelen van papieren post

Papieren post heeft nogal wat nadelen. Hoewel bij de productie van papier al deels gebruik gemaakt wordt van gerecycled papier zijn er nog steeds bomen voor nodig. Het productieproces zelf kost energie en belast dus het milieu, en uiteindelijk zit u met twee stapels papier: de ene is de stapel papier welke u bewaart, de andere is de stapel papier welke in de bak met oud papier belandt.

Ook dat belast het milieu weer, want die vrachtwagens waarmee regelmatig het oud papier bij u in de straat wordt opgehaald verstoken milieuvervuilende brandstof, het recyclen van dat papier kost ook weer tijd, geld en energie, en uiteindelijk bent u als consument degene die voor al die kosten opdraait.

Die eerste stapel papier heeft ook wat nadelen: al dat papier neemt een hoop ruimte in, en als u gaat verhuizen tilt u zich een hernia aan het gewicht van die stapel.

Alles digitaal

Zelf ben ik daarom al jaren geleden begonnen met het digitaliseren van al hetgeen bewaard moet worden, om vervolgens de originelen naar de bak met papierafval te verbannen, al dan niet met een omweg via de versnipperaar. Maar het zou nog zoveel makkelijker kunnen, en zoveel minder tijd, geld en energie kunnen kosten. Hoe? Door alles digitaal aan te laten leveren.

Sommige bedrijven maken al volop gebruik van de verworvenheden van de 21e eeuw door alleen nog maar digitaal met hun klanten te communiceren, deels omwille van het milieu en deels omdat het verzenden van een digitaal document nou eenmaal een stuk goedkoper is dan zo’n document uit te typen, af te drukken, in een envelop te stoppen, er een postzegel op te plakken, en dat alles vervolgens te versturen.

De digitale route heeft dus tal van voordelen en eigenlijk nauwelijks nadelen, maar kennelijk moeten veel organisaties nog geprikkeld worden om met hun tijd mee te gaan. En dat is dus precies wat ik eerder deze maand ben gaan doen. Ik kan u van harte adviseren deze methode over te nemen.

Retour afzender

Het meeste van wat hier aan post binnenkomt moet (digitaal) bewaard worden, maar het kost me telkens weer tijd en energie om alles in te scannen—tijd en energie die ik zinvoller aan andere zaken zou kunnen besteden. Ik ben organisaties van wie ik post krijg dan ook gaan informeren dat papieren post met ingang van 1 januari 2015 niet meer geaccepteerd wordt.

Papieren post wordt met enige omzichtigheid opengemaakt om de envelop niet al te zeer te beschadigen. De inhoud wordt gedigitaliseerd en gaat vervolgens door naar het oud papier. Als op die inhoud gereageerd moet worden gaat dat zoveel mogelijk digitaal, en zowel onderaan mijn e-mails als onderaan brieven wordt onderstaande tekst vermeld (in rood, zodat het zeker opvalt):

LET OP: Om tijd, geld, energie en milieu te sparen wordt papieren post met ingang van 1 januari 2015 niet meer geaccepteerd. Uiterlijk vanaf die datum dient u alle correspondentie digitaal aan te leveren via e-mail ([mijn e-mailadres]), de website mijnoverheid.nl, dan wel de cliëntomgeving van uw eigen website. Papieren post welke na 31 december 2014 wordt ontvangen zal ongeopend worden geretourneerd.

De envelop waarmee de post is binnengekomen wordt voorzien van een briefje met dezelfde tekst en gaat vervolgens op de post met de vermelding “Retour afzender”.

Alles wat vanaf 1 januari 2015 dan toch nog in papieren versie binnenkomt wordt voorzien van een etiket met een tekst vergelijkbaar met welke nu onderaan mijn correspondentie staat, en gaat vervolgens ongeopend retour afzender.

Weerstand

Natuurlijk, zoiets zal weerstand oproepen bij de organisaties van wie u die post krijgt, maar laten we eerlijk zijn: email en digitale documenten zijn zo alledaags geworden dat organisaties welke zich nog vasthouden aan papier zich toch echt eens moeten gaan afvragen of ze nog wel bestaansrecht hebben. Maar als we nu allemaal papieren post gaan weigeren, dan zullen ze uiteindelijk toch overstag moeten gaan en gebruik moeten gaan maken van de verworvenheden van onze tijd.

Een beter milieu begint bij jezelf. Doet u mee?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder