Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

In Nederland hebben we de Wet Sociale Werkvoorziening, bedoeld om arbeids-gehandicapten aan een baan te helpen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het veelal niet meer dan gelegaliseerde uitbuiting van arbeidsgehandicapten, Arbeidseinsatz met een masker van liefdadigheid.

Arbeidshandicap

Een arbeidsgehandicapte is iemand die door een fysieke, verstandelijke of psychische handicap niet of nauwelijks een betaalde baan kan vinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand in een rolstoel zit (fysieke handicap), zwakbegaafd is (verstandelijke handicap) of, zoals in mijn geval, autist is (psychische handicap).

Opmerkelijk daarbij is overigens dat zeer lage intelligentie (zwakbegaafdheid) wèl als arbeidshandicap wordt beschouwd maar zeer hoge intelligentie (hoogbegaafdheid) niet — terwijl het ook met hoogbegaafdheid zeer moeilijk is om je staande te houden in een gewone baan (als je al een baan vindt).

Niveaus in de WSW

Om die mensen toch aan het werk te krijgen werd de Wet Sociale Werkvoorziening in het leven geroepen (en intussen weer een heel eind wegbezuinigd). Wil je als arbeids-gehandicapte daarvoor in aanmerking komen dan moet het UWV Werkbedrijf eerst een WSW-indicatie opstellen, waarna je door de plaatselijke sociale werkplaats wordt ingeschaald op een bepaald niveau en op de wachtlijst wordt geplaatst.

Op het laagste niveau kom je niet in aanmerking voor werk maar voor dagbesteding, daarboven heb je enkele niveaus waarbinnen je of in de sociale werkplaats zelf werkt of gedetacheerd wordt, en op het hoogste niveau ben je gewoon in loondienst bij een andere werkgever maar krijg je een jobcoach vanuit de WSW (op de andere niveaus ben je in dienst van de sociale werkplaats).

Wie boven het niveau van de dagbesteding zit verricht arbeid (al wil de dagbesteding nog wel eens misbruikt worden voor onbetaald productiewerk), en daarvoor moet uiteraard loon betaald worden. En dat is precies het punt waarop de WSW niet deugt.

Algemene wet (on)gelijke behandeling

De Algemene wet gelijke behandeling stelt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, en dus ook geen onderscheid gemaakt mag worden op grond van een handicap. Dat betekent onder andere dat mensen die hetzelfde werk doen ook hetzelfde loon moeten krijgen. Voor arbeidsgehandicapten gold dat al niet helemaal, want dankzij het voor-oordeel ‘gehandicapten presteren minder’ mocht een arbeidsgehandicapte al worden afgescheept met een lager loon dan z’n niet-gehandicapte collega’s.

In het kader van de bezuinigingen is het nu nog erger geworden: hoe intelligent, hoog opgeleid, getalenteerd en ervaren een arbeidsgehandicapte ook is, wie een baan krijgt via de WSW krijgt vijf jaar lang niet meer dan het minimumloon. Waar anderen met een  hoger loon beginnen en jaarlijks een trede opklimmen in de loonschalen, wordt mensen in de sociale werkvoorziening dat vijf jaar lang onthouden.

Met alle gevolgen van dien, want lager loon betekent ook minder vermogensopbouw en straks ook een lager pensioen. Deze vorm van discriminatie werkt dus levenslang door.

Straf voor handicap

Waarom krijgt een arbeidsgehandicapte minder loon dan z’n collega’s zonder arbeids-handicap? Daar zijn drie redenen voor.

Ten eerste is de sociale werkvoorziening eigenlijk een soort van staatsliefdadigheid. Als arbeidsgehandicapte mag je dus niet klagen over het feit dat je onderbetaald wordt, je wordt juist geacht dankbaar te zijn dat de overheid je aan een baantje helpt!

Ten tweede zijn vaak aanpassingen aan de werkplek nodig, die kosten geld en dat moet terugverdiend worden. De kosten daarvan zijn doorgaans echter beperkt, en veel lager dan het inkomensverschil over vijf jaar.

En dan zijn er nog de bezuinigingen, waardoor de Algemene wet gelijke behandeling de prullenbak in is verdwenen en vijf jaar minimumloon de nieuwe standaard is.

Uiteindelijk word je als arbeidsgehandicapte dus drie keer gestraft: je hebt een (al dan niet aangeboren) arbeidshandicap waar je zelf niet om gevraagd hebt, en vanwege die handicap krijg je minder loon waardoor je minder vermogen en minder pensioen op-bouwt. Het stigma krijg je er gratis bij.

En dan durft de overheid het toch nog sociale werkvoorziening te noemen. Persoonlijk zie ik het meer als een moderne vorm van Arbeidseinsatz, door de staat aangeleverde goedkope arbeidskrachten.

Het werkelijke uurloon

Met zo’n laag loon dringt zich één vraag op: voor hoeveel euro per uur ga je nou echt werken? Het antwoord: bitter weinig.

Stel, je bent arbeidsgehandicapt en hebt een bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Die uitkering bedraagt 50% van het minimumloon en wordt (althans waar ik woon) door de Gemeente aangevuld tot 70%. Daar bovenop ontvang je Huur- en Zorgtoeslag, waarmee in totaal ongeveer € 1.000 per maand binnenkomt. Ga je full-time werken tegen het minimumloon dan krijg je  netto ongeveer € 1.250 per maand plus nog wat Huur- en Zorgtoeslag. Die toeslagen zijn echter lager dan wat je nu krijgt omdat ze afhankelijk zijn van het inkomen uit arbeid.

In het gunstigste geval ga je er netto dus zo’n € 300 per maand op vooruit. Daarvoor moet je dan wel 40 uur per week vrije tijd inleveren plus de tijd die opgaat aan woon-werkverkeer en je lunchpauze. Een redelijke schatting daarvoor is twee uur per dag (twee keer drie kwartier reistijd, half uur pauze), dus tien uur per week die wel met je werk te maken hebben maar waarvoor je niet betaald wordt.

Een baan van 40 uur per week komt neer op 52 x 40 = 2.080 uur per jaar. Daar gaan in elk geval twintig verplichte vakantiedagen (160 uur) plus nog wat andere verplichte vrije dagen (zoals bijvoorbeeld Hemelvaart en Kerstmis) vanaf. Laten we dat afronden op 200 uur, dan blijven er nog 1.880 uur per jaar over, oftewel gemiddeld 157 uur per maand (afgerond).

Maar hoewel je acht uur per dag werkt kost het je tien uur per dag. Dan kom je uit op gemiddeld 196 uur per maand. Dus voor hoeveel euro per uur ga je dan werken? Voor het luttele bedrag van € 300 / 196 = € 1,53 per uur. Dat is geen loon, dat is uitbuiting.

Zit je als arbeidsgehandicapte thuis met een uitkering ter hoogte van het minimum-loon, dan ga je via de WSW dus eigenlijk gewoon gratis werken.

En daar moet je dan nog dankbaar voor zijn ook…

 

De auteur is een hoogbegaafde autist met een WSW-indicatie.

51 Responses to Uitbuiting in de sociale werkvoorziening

 • Wsw-er says:

  Prachtige uitleg over hoe de Wsw werkt ! Veel herkenning ook 🙂

  Bedankt voor dit heldere en helaas op waarheid berust verhaal , m.v.g Wsw-er

 • Sylvia Hermkens says:

  Ben ik even blij dat ik door het UWV afgekeurd ben en niet meer mag werken. Anders scheepte ze mij ook af met de WSW. Nou daar bedank ik ook voor.
  mvg een afgekeurde dame.

 • Arnold says:

  Hoi HERKENNING Heb nu 20 jaar in de wsw gewerkt. Het heeft me jaren gekost om me even wicht te vinden voordat ik in de wsw kwam. 2 gedwongen opnamen 16 psychiaters 1,5 jaar therapie. Ze hebben mij als autist mijn salaris gekort omdat ik niet ziek was – 2x (vrouw en 2 kinderen) Heb nog nooit een functioneringsgesprek gehad of IOP. Volgens de leiding: ben ik dubbel gehandicapt – ben een ongewenst persoon(Persona non grata) – iemand die het verdient slecht behandelt te worden – ze hebben geen witte boorden functie voor mij – ze zoeken een functie waarin ik te vertrouwen ben – Kortom 20 jaar hel. Tot aan het ziekenhuis en mijn huisarts wenden ze hun invloed aan. Voor het UWV ben je gewoon iemand die niet wil werken – ze halen structuur weg ze maken keer op keer afspraken die ze niet na willen komen. Als je bij het ziekenhuis een dringende afspraak heb wegens gezondheidsproblemen en hun later opgelegde afspraak niet kunt nakomen wordt je salaris stop gezet – 14 dagen daarvoor had ik nog excuus gekregen namens het bedrijf wegens mijn slechte behandeling door hen.. Wanneer ze het gesprek niet aan kunnen gooien ze het op het niet functioneren. Heb een zoon die hoogbegaafd is en voor biologie leraar studeert. Zoek nu een advocaat die voor mij opkomt. Weet je iemand ? Arnold

  • Anoniem says:

   Hoi arnold,

   Ik kan je NovumJuristen aanbevelen, die hebben uitbereid veelal negatieve ervaring met de sociale werkvoorziening.

   En voor de rest: dat detacheren is leuk en aardig maar wisten jullie dat die jobcoaches en die banen sjagelaars binnen de wsw bonussen kriigen voor elke detachering die ze plaatsen?
   En zo zijn er nog wel wat meer dingen die mensen niet weten wat er binnen de wsw gebeurd. Ik heb voor wsw begrippen nogal hoog in de boom gezeten binnen mijn bedrijf, terminste voor een tijdje en ik heb dus van hoger niveau ontdekt hoe de vork in de steel zit, de wsw’er wordt doelbewust stelselmatig uitgebuit en dom gehouden….

   Groeten,

   Een WSW lotgenoot.

  • Jeroen says:

   Minimumloon is minimumloon, dus als dat omhoog gaat, gaat het voor iedereen omhoog. Dus ook voor werknemers in de (a)sociale werkvoorziening.

 • rdebeer says:

  Kun je de WSW ontwijken, dan raad ik iedereen ernstig af om als WSW-er aan de slag te gaan. Mensonterende toestanden. Probleem is echter dat je via de bijstand door gemeente wederom gedwongen word onteerd te worden in diezelfde WSW koeieneerplaatsen ter arbeidsintegratie. OOK die volledig afgekeerde mevrouw die denkt van niet. Invalide of niet. Oek als werkeloze zit je er snel. De gehele maatschappij komt weer de terug in de slavenhandel (die eigenlijk nooit weg was).

  Mensen begrijpen gewoon het geheel niet. Het is meer dan WAO-ers.
  Beetje 12 years a slave.

 • janny says:

  Als je in de WSW werkt en door het UWV voor 45% bent afgekeurd (voor het werk in de sociale werkvoorziening) moet de werkgever hier gevolg aan geven?
  WSW beweert hier geen rekening mee te hoeven houden.

 • Jurgen says:

  Ik ga voor een groot deel wel mee in je kritiek. WSW is een soort van uitbuiting. Ik zag laatst nog dat Philips werk heeft teruggehaald uit China dat nu hier in de WSW wordt gedaan. Belachelijk! Neem dan gewoon die mensen in dienst en betaal ze een fatsoenlijk loon.

  Maar op je beredenering heb ik toch wel kritiek. Je gaat niet voor 1,53 euro werken, je gaat er 1,53 euro op vooruit t.o.v. in de uitkering niks zitten doen.
  Je levert 40 uur vrije tijd in? Onzin, een ander die gewoon werkt heeft die vrije tijd ook niet, en die moet ook onbetaald reizen en pauzeren.

  Eigenlijk bevestig jij alleen maar wat onze (hardvochtige rot)regering zegt: het verschil tussen een uitkering en werken moet omhoog.
  Jij suggereert namelijk met je beredenering dat je liever een ander laat werken voor jouw uitkering dan dat je je eigen geld verdient voor 1.53 euro per uur meer.

  Ik heb ook lang genoeg in de wajong gezeten, en nog steeds gedeeltelijk. Maar ik ben me altijd erg bewust geweest van het feit dat dat wel betekent dat een ander dus zijn rug aan het kromleggen is voor mij.

  • Jurgen says:

   Overigens: ik neem aan dat jij wel zelf je geld verdient. Nu ik mijn comment teruglees lijkt het misschien alsof ik anders dacht.

 • Cees Dool says:

  Leek zo mooi gistermorgen… vanaf volgende maandag baan bij de jumbo verslijn van Jumbo Jacobszstraat in Amsterdam Zuid niet ver van waar ik eerst bij DEEN zat en dan meteen voor 35 uur dus voor 5 dagen 7 uur…2 dagen ochtend/middag en 3 dagen middag/avond.

  En toen… viel het woordje “detachering”… Ik hoopte nog dat die supermarkt manager het niet helemaal doorhad dat het wsw begeleid werken moest zijn dus ik daarna meteen sociaal werkbedrijf gebeld want werd er wel nerveus van detachering zou toch niet echt hè?? …. Dus ik het SW bedrijf dus gebeld en dan blijkt dat ze wel degelijk hebben gesproken over een detachering a 1500 euro bruto en daar kan ik niet eens van rondkomen…

  Want is dan niet volgens de CBL Supermarkt CAO dan ben ik niet eens in dienst bij Jumbo maar bij het sociaal werkbedrijf. Dus toen ik zei dat dit niet de bedoeling was toen kreeg ik daar de wind van voren van de jobhunter van het SW bedrijf die ooit mijn jobcoach is geweest bij het SW bedrijf en waarmee het totaal niet klikte. Want ze begreep niets van me.

  Dus Ik kreeg van haar heel bitchy te horen dat ik wilde werken in een supermarkt en nou hadden ze een baan die mooi was (die ik zelf heb gezocht overigens door een fb message erheen te sturen ) en nu wilde ik nóg verder kijken?? Ik moest maar goed beseffen dat ze niet de hele tijd met mij konden bezig zijn. En dat ik wel moest in me oren knopen dat 1-12 mijn contract bij Haarlem afloopt en dat het alternatief de WW is. dus waren ontzettend intimiderend bezig tegen me.

 • Henk says:

  Hoe zit het dan met mensen die een normale baan hebben. Iemand die met 40 uur werkt, per week 2500 bruto, netto 1800 euro verdient en GEEN recht heeft op huur/ zorgtoeslag en teveel verdient om in een sociale woning te mogen. Betreft normale huur is deze persoon al 400 euro per maand meer kwijt, particuliere huur is pas vanaf 800 euro per maand.

  Ten opzichte van niks doen (uitkering) en het feit dat hij geen sociale woning heeft verdient deze persoon 400 euro meer dan iemand met een uitkering. Met 10 uur per dag verdient deze 400/ 196 = 2 Euro per uur. 2 euro per uur voor iemand met een normale baan van 40 uur per week is ook uitbuiting.

  Het beste is dat niemand meer gaat werken zodat niemand dan wordt uitgebuit. De vraag is dan, wie betaald de uitkeringen en subsidies als de overheid geen loonbelasting meer binnenkrijgt.

  Groet,
  een ander hoogbegaafde autist.

  • Jeroen says:

   Zo zijn er heel wat scenario’s te bedenken voor mensen met een specifiek inkomen en een specifieke huur. In dit artikel echter gaat het specifiek om een alleenstaande bijstandsgerechtigde (uitkering: 70& van het minimumloon) die een baantje krijgt in de sociale werkvoorziening tegen minimumloon. Persoonlijk zou ik willen dat m’n inkomen omhoog zou gaan van € 900 naar € 1.800 netto per maand.

   • Jurgen says:

    Ben toch wel erg benieuwd naar wat jij dan vindt dat er moet gebeuren. Moet het verschil tussen uitkering en werken omhoog? En hoe dan? Uitkering omlaag?
    En wat vind je van de ethiek van dit alles? Vind jij dat je die baan in de WSW wel moet aannemen voor slechts 300 euro per maand extra, omdat je dan in ieder geval niet een ander laat werken voor je inkomen?
    En wat vind je van wat Henk zegt: ook als normaal werkend iemand met een bescheiden inkomen hou je er nauwelijks meer aan over?

    In plaats van denken dat het verschil tussen WSW en uitkering te klein is zou je ook kunnen denken dat we blij mogen zijn dat in Nederland de uitkering aardig in de buurt van het minimumloon zit. Hoe kijk je daar tegenaan?

  • Jurgen says:

   Juist, in Nederland word je tot een inkomen van zo’n 2500 per maand er nauwelijks beter op dan iemand met lagere inkomens. Want alles wordt in dat gebied naar elkaar getrokken door huur- en zorgtoeslag.

   Nou ben ik wel erg voor nivellering, maar dat zou het gat tussen rijk en arm kleiner moeten maken, niet de laagverdienende werkende arm houden.

   Als je van 70% van het minimloon een enigszins normaal leven kon hebben in dit land, dan zou heel die toeslagen rondpompmachine ook niet nodig zijn. Maar de overheid heeft jarenlang met de H-aftrek de huizenprijzen opgejaagd. Dat is voor kopers (meer inkomen) wat gecorrigeerd de laatste jaren, de huurders (lagere inkomens) hebben de huren alleen maar door zien stijgen en zijn dus dubbel de klos van de effecten van H-aftrek en de crisis.

 • rudolf says:

  Voortzetting van eeuwenoude slavernij waar nederland goed in is.
  Gemiddelde werksfeer gelijk aan Oranienburg……….

 • Gerben says:

  Mijn motto is: Verwacht niets van de gemeente, van het rijk of je sw-bedrijf. De verandering komt vanuit jezelf. Instanties willen vaak toch maar weinig voor me doen. En als ze iets voor me willen doen, dan komen ze te laat met hulp of ze wil dat ik dingen doe die ik helemaal niet wil. Laat al die hulpverleners maar voor wat ze zijn en
  doe gewoon wat je leuk vindt.

 • Tsja,

  Mijn wsw-bedrijf is heel stichtelijk zeg maar.

  Als je op ons WSW-bedrijf zelf werkt, kan ik me voorstellen dat je soms het gevoel krijgt heropgevoed te worden. Ach, ik ga er maar van uit dat het allemaal goed bedoeld is.

  Ik ben zelf gelukkig gedetacheerd dus ikzelf heb hier niet zo’n last van. Het is, geloof ik, mijn hoofdtaak om een deel van het geld voor mijn wsw-organisatie binnen te brengen.

  Het zijn vriendelijke, en nogmaals stichtelijke, mensen. Toch vragen ze me eigenlijk nooit hoe ik mijn werk zelf beleef; of ik er wel op mijn plaats zit; of het bij me past en ik me dus kan ontplooien etc; dat vind ik wel eens jammer. Ik krijg hier dan soms min of meer het gevoel van dat men geen echte interesse heeft in wie ikzelf ben en hoe ik de dingen beleef.
  Ik begin er dan zelf ook maar niet over, ondanks dat ik bijvoorbeeld: werk doe dat feitelijk helemaal niet bij me past.

  Zou je kunnen concluderen dat het tegenwoordig meer om de munten dan om de mensen gaat? Of is dit te kort door de bocht?

  Toch ben ik blij dat ik werk heb. Qua steun moet ik het dan ook vooral hebben van de organisatie waar ik gedetacheerd ben.(Knmi)

  ik laat het hier even bij

  • Jeroen says:

   Bij alle andere instanties waar ik mee te maken heb gehad draaide alles uitsluitend om geld. Instanties roepen wel graag dat bij hen “de cliënt centraal staat” maar vergeten daarbij gemakshalve maar even te vermelden dat ze eigenlijk bedoelen dat de geldstroom die de cliënt oplevert centraal staat. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het uw WSW-bedrijf anders zal zijn.

 • De mooin says:

  Ik heb ook 20 jaar op de wsw gewerkt vreselijk ik ben er zwaar depressief geworden ik had een schef die de pik op mij had ik heb 3 keer een offivichele waarschuwing gehad omdat ik mijn mond open deed vreselijk ik ben nu ziek ik hoor er niks meer van ik ben 62 en heb 50 jaar gewerkt ik hate het daar! Ik heb 3 maanden in het ziekenhuis gelegen nog niet eens een kaartje gehad! Ik had geperforeerde darmen bijna dood her interside hun geen bal! Ellen

 • Wim says:

  Inderdaad heel herkenbaar en belachelijk. Bewijst maar weer eens hoe de maatschappij mensen zoals jij en ik uitbuit. Zo vind ik ook dat ze het concept UWV zelf eens flink onder de loep zouden moeten nemen. Met een meer stimulerende (maar dan ook ècht begeleiden) rol krijg je veel meer mensen aan het werk.

  • Jurgen says:

   Juist Wim, daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom beoordeelt en betaalt het UWV alleen maar uitkeringen, terwijl ze het begeleiden naar werk aan de markt overlaten?
   Mensen die toch al moeite hebben hun plaatsje te veroveren die moet je met zachte hand begeleiden en niet aan die geldwolven uitleveren.
   Toen ik vele jaren geleden eens bij het UWV aankwam met de vraag om begeleiding naar werk werd er een budget voor me vrijgemaakt dat door een reintegratiebureau is opgesoepeerd zonder dat ze ook maar iets nuttigs voor me gedaan hebben. Sterker nog, het eerste wat ze daar probeerden was mij in WSW te lozen zodat ze met minimale inspanning hun geld konden krijgen. Toen ik uiteindelijk geheel op eigen kracht werk had gevonden moest ik wel ff met mijn contractje langs hen, konden ze richting het UWV net doen alsof zij me hadden geholpen.

 • David says:

  Simpel als dit:
  € 1250,- netto inkomen.
  Mijn vaste laste: € 1150
  € 100,-
  Plus € 70,- zorgtoeslag mits je al niet te veel verdiend bruto.
  Dat is tog een totaal van: € 37,- per week. Voor boterhammen heerlijk echt een vetpot.
  Huurtoeslag niks want mijn huur van:
  € 570,- is een te lage huur om toeslag op te krijgen… ja wat een matsprijs die huur.
  Verder geen recht op vergoedingen want dan verdien je al te veel?!

 • joop says:

  Het werken in de wsw is niet altijd pretig , als je de pech hebt dan doe je eentonig werk en heb je weinig perspectief en zit je er jaren ,ook de werksfeer is niet altijd aangenaam ,intimidatie van chefs en collega s komt voor ,en als je ziek wordt dan doen ze er alles aan om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen ,en de bezuinigen in de wsw maken het er niet beter op ,ik heb nu een wia en wil niet terug naar de wsw ,waar ik al een niets nut wordt beschouwd die leip is nee mij niet gezien SCHANDE LAND .

 • Stefan says:

  Het uurloon bepalen aan de hand van het inkomstenverschil tov een uitkering…. Wie doet zoiets?

  Zou wat worden zeg, ik werk in een winkel voor 1300 in de maand. Dat is misschien 400 verschil tov een uitkering met nog het nadeel erbij dat ik een auto nodig heb om er te komen. Die auto had ik met een uitkering niet nodig gehad maar kost mij nu wel 300 per maand. Dus het uiteindelijke verschil is 100 euro per maand meer dan in een uitkering.

  Ga ik dan nu zeggen dat ik 40 uur per week werk voor 100 euro per maand?

  Als iedereen zo gaat denken dan is het gauw over met de verzorgingsstaat.

  • Jeroen says:

   In uw geval werkt u inderdaad voor € 100 per maand, dat is namelijk per saldo het bedrag dat u er financieel op vooruit gaat ten opzichte van een uitkering.

  • HSP -er says:

   20.000 ?? maak er even het dubbele van …

   en dan ook nog eens als ze kunnen aantonen door slechte beoordelingen, kunnen het gooien om meer begeleiding , en dan kunnen ze er nog even 1600- euro per maand bij krijgen , dus wat dan Netto voor hun op 5600 euro per maand uit komt , gooi daar even mijn 400 euro wat ze aan mij verdienen omdat ik gedetacheerd bent er nog eens bij per maand wat ze van het bedrijf wat mij in huurt krijg…..

   dan kom ik op een bedrag van 6000 euro terwijl ik al 20 jaar lang niet eens boven de 1600 bruto gekomen ben .. dus dat is een winst van ruim 4400 per maand wat ze aan mij verdienen …. terwijl als ik opleidingen wil doen of om opslag vraagt is er geen geld ……. dat geld van die 6000 euro is er voor mij om mij te begeleiden ……

   maar ik heb daar nog nooit wat van gezien , maar wel elke maand rond moeten komen van 1350 euro netto ben begonnen in B1 en zit nu in B2 , terwijl de nieuwe mensen die nu aangenomen worden , C of in D komen met permaand 200 a 300 euro verschil meer

   maar ik moet mijn mond houden anders mag ik weer terug naar de wsw , maar wel werk doen als een normaal mens, maar betaalt krijgen als een wswer

   20 jaar lang ben ik al bezig om mijn leven weer op orde te krijgen maar je loopt overal tegen muren aan , vakbonden doen ook niets die gooien het gewoon op het CAO , terwijl ik aantoonbaar maakt dat ze me wel alles beloven en me keer op keer tegen over mij in de fout gaan , maar nee hoor , ik heb begeleiding nodig , maar zelf verliezen ze 2 keer een hoorzitting en 1 rechtszaak van mij ….. en maar verwerpen dat het verleden tijd was en dat je voor uit moet kijken , diverse hoge mensen bij ons ontslagen wegens wan gedrag ( inc de directie) , erkent dat ze fouten hebben gemaakt en nog is er niets veranderd in mijn ogen , loon of beterschap …

   Zo als ik altijd al zegt : WSW (wij slopen werknemers) , ik was voor 10 % afgekeurd maar ik ben nu nog maar voor 10% in leven .. dankje wel de WSW

 • AD BRANPUNT says:

  tja een Wsw is een logge instelling waar men onderscheid maakt tussen werknemers ,ten behoefe van allerlij belangen op finacieel belang en uitbuiting van werknemers waarvan men denk t dat ze toch idioot . wie in een wsw te werk wordt gesteld is eigendom van de staat geworden . .

 • veerle says:

  Heb het altijd geweten, ook in de jaren 90. Komt nu allemaal naar boven nu er veel werklozen zijn in de bijstand die gratis moeten werken voor de gemeente als straf die geen werk kunnen vinden. Voor iedereen in zo’n zieke situatie is dit belachelijk voor woorden. Dat wij als burgers dit toelieten en nog steeds toelaten dat mensen uitgebuit worden als moderne slaaf. Schaamte aan ons!

 • Petro says:

  Heb zelf ook zoiets!

  Na vele processen, hobbels en vakbond eindelijk gekregen waar ik recht op heb als administratief medewerker.
  Sinds 2 jaar ingeschaald in loonschaal F.

 • Hoi, Ik werk al 25,5 jaar in de wsw bedrijf. Wat ik hier zo leest klopt het helemaal. Ik had een tijdje gehad elders werk te vinden. Maar de leiding en personeelzaken en de anders ambt: zeggen blijf hier want je komt zonder werk te zitten. Heb weleens van die periodes dat ik het daar beschut zeg maar niet meer zag zo zitten. Ik ben heel goed in corriceer werk van anderen. Dus ze houden me vast om het vuile werk op te knappen van anden. En wat dat betrefd onder de collega,s en chef ,leidingen gevende. Dat alles aan jouw ligt b.v. conflicten op het werk vloer. Je kent veel mensen hoe ze inelkaar zitten. Sommige worden het hand boven hun hoofd gehouden. Omdat die mensen al problemen hebben gehad in hun leven. En als je je goed red in je prive leven ben je daar niks meer op de wsw bedrijf. Ik ben een persoon die niet over me heen laat lopen. En daar kunnen sommige mensen niet tegen. als je iets je dwars zit en wat van zegt tegen de leiding. Dan ben ik een moeilijke persoon. Nee, Hun vinden personen die geen nee durven te zeggen.Die zijn dan oke. Ik vind dat klopt niet. En daar wordt ook verschil gemaakt hoe je als persoon bent. Die persoon die je mag heb je geluk. maar als bepaalde mensen niks van je willen dan merk je dat er onderscheid wordt gemaakt. Ik moet nog 17 jaar nog werken daar. Maar mijn familie zegt doe gewoon je werk en je werk toch maar 4 uurtjes per dag. Maar ik ga de laatse tijd met tegen zin naar mijn werk. Dan maar even doorheen bijten die 17 jaar lang.

 • Richard says:

  Dat klopt wsw zijn een stelletje uitbuiters daar moet wat aan gedaan worden je wordt er onderbetaald het zijn voor oorlogse praktijken het zijn boeven over een ander mans zijn rug

 • Eddy Westermolen says:

  Kan iemand mij eens uitleggen waarom de Wet Gelijke Behandeling niet voor mensen die in de WSW werken schijnt te gelden.
  Heeft iemand ooit al eens deze ongelijkheid proberen aan te kaarten bij de desbetreffende instanties?

 • richard says:

  ik ben gedetacheerd naar de gemeente je krijgt er geen cent bij de druk wordt steeds hoger
  het zijn een stelletje uitbuiters daar nmoet heel snel wat aangedaan worden het zijn voor oorlogse praktijken in de wsw

 • Paul says:

  Werk al 25 jaar in de WSW nadat ik afgekeurd drie jaar in de WAO zat. Op eigen verzoek ben ik in de WSW gaan werken, ben als hoogbegaafd autist na 8 weken beschut werken gedetacheerd bij een externe werkgever. Kan mij goed voorstellen dat werken op een sociaal werkbedrijf zelf niet overdreven leuk is, het klopt dat kansloze werklozen tussen de arbeidsgehandicapten “te werk worden gesteld”. Dan zijn die WSW-ers toch beter af! Ze krijgen een salaris plus 3,75% eindejaarsuitkering. Zelf zit ik op 120 procent van het minimum loon; die bijstandsstakkerds krijgen maar 70 procent van datzelfde minimumloon. Met name diegenen die voor de veranderingen van 1 januari 1998 in de wsw werkten hebben financieel weinig te klagen. Het is wel veel slechter geworden nadat de gemeenten de scepter over namen, dat wel.

 • Lisa says:

  Ik moet dagbesteding en dan de ergste (naar mening en alle respect voor de degene die het doen) de creatieve, paar uurtje per dag beetje tekenen, ik kan mezelf niet langer voor de gek houden dan een half jaar. Ik kreeg er een bore out van.

 • Lisa says:

  Ik hoop op arbeidmatige dagbesteding dat us vegelijkbaar met de sw. Alleen dan geen loon. Ik ben dus te slecht voor de sw. Ik snap het niet, ik heb niks, ja ASS waarvan niks te zien is. In het verleden had ik het psygisch zwaar. Ik heb diploma vmbo-tl. En daarna omdat ik extrene faalangst had mislukt bij opleiding, nu mag ik niet eens mbo2 doen. Ik wacht daar al 1,5 jaar op. Ik ga kijken nu mar kijken of havo kan doen om startkwalificatie te halen. (Ben gek op leren) ik wil onder tussen arbeid dagbesteding doen. Ik word altijd ontheffen van partivipatie plicht, helaas.

 • Lisa says:

  Ben wel boos op die lui, ze hebben de sw per 2015 dichtgegooid en hebben nu arbeiddagbesteding en daar werk je nu echt voor niks, tis erger geworden, het heet nu omdat ze de naam hebben veranderd werk je er nu voor 0 euro.

 • Eric says:

  Ook duidelijk herkenning in dit verhaal bij mij, hier ben ik ook erg boos om.
  Ik ben zelf hoogbegaafd autist met lichte adhd, werk niet trager dan andere werknemers maar toch krijg ik het absolute minimumloon voor een 23 jarige , terwijl ik zelf 30+ jaar ben. Zolang ik medicijnen gebruik gaat alles hartstikke goed. Ben bij dit bedrijf terecht gekomen via een WSW traject.
  Ik repareer momenteel computers, enige probleem wat ik heb is dat ik sociaal beperkt ben. Hierdoor duurt het ook erg lang voordat ik mij op mijn gemak voel ergens.
  Al met al voel ik mij zeer uitgebuit door de WSW en bij het volgende gesprek over een contractverlenging ga ik dit alles ook duidelijk aangeven.

 • Wat een ontzettend interessant artikel. Voor veel mensen die sociaal beperkt zijn, is het onnodig moeilijk om een baan te vinden. Er zijn veel goede initiatieven die juist zich inzetten voor deze mensen met soms een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • HSP -er says:

  het is gewoon bezopen , ik moet van het bedrijf naar een psycholoog toe een paar maanden geleden … omdat ik met stress en spanningen liep en mijn boosheid steeds erger werd naar hun toe ( dat begrepen ze niet )
  dus ik moest daar maar eens gaan praten

  Zo gezegd zo gedaan , geen probleem want ik weet waar de oorzaak ligt en die ligt bij het WSW bedrijf [b]

  eind verslag: is De klachten van mijnheer hangen sterk samen met een twintig jaar lang durend conflict met zijn werkgever, wat voor mijnheer zeer traumatisch is, gecombineerd met een leven lang het gevoel hebben niet voor vol aangezien te worden[/b]

  Nu heb ik dit gemeld bij mijn jobcoach tijdens een voorgang gesprek , nou het bleef stil nadat ik dit gezegd had en ze negeren heel mijn woorden ..
  ze stond me aan te kijken van : ja wat moet ik daar mee ……..

  Als ik dan zegt dat het bedrijf hier schuldig aan is wordt er weer niets gezegd
  Als ik dan zegt wanneer ze eens gaan werken aan … omdat ze dat verplicht zijn

  https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/psychosociale-arbeidsbelasting

  Dan zeggen ze dat ze niets voor me kunnen doen ………………. ( standaard uitspraak als ik iets vraag )
  de stress en spanningen heb ik al in 1996 aangegeven en ook diverse keren uitgevallen met een burn out en stress ( werk gerelateerd ) thuis gezeten
  maar keer op keer niets

  Klachten via mail worden niet beantwoord en dossier op vraag , ze zijn hem kwijt
  maar 3 maandne later wel terug komen met negatieve dingen die in mijn dossier staan wat te nadeel is van mij maar hun FOUTEN wordt niets over gezegt , weer aanvraag gedaan van Dossier opvragen en ze zijn het weer kwijt keer op keer

  Nu zou ik echt niet meer weten wat ik moet doen ik heb nu gewoon alles gedaan in die 22 jaar wat nodig was .
  en hier ook heel vaak aan gegeven dat ik spanningen had en woede aanvallen door het bedrijf en nachtmerries , ect ect … maar alles wordt weggezet met we kunnen niets doen en je moet het maar vergeten .. en verder kijken …….

 • Susanne says:

  Ex-docente, 33, derde burn-out. Mogelijk autisme, zeker paniekklachten en agorafobie. Ben van goed loon, naar ZW, naar WW, naar Bijstand gezakt in twee jaar tijd.

  WerkConsulent van Sociale Dienst wil me de Sociale Werkplaats in hebben. Ik zie dat totaal niet zitten. Word compleet gestoord van de onzekerheid, ben snel overprikkeld en huil veel.

  Mág ik weigeren de Sociale Werkplaats in te gaan, als ik nooit heb ingestemd met een dergelijk traject? Ik heb afgesproken dat ik ‘op termijn’ vrijwilligerswerk ga doen. Dat lijkt me niet hetzelfde als enveloppen vullen voor de Sociale Dienst in een fabriekshal.

 • Carol P says:

  Deze zaak komt me bekend voor in de wsw. Weet je ik werkt per 1-10-2017 27 jaar in wsw bedrijf. Ik zit al Jaren in schaal b1 . Ik heb vaak gevraagd om een schaal hoger te willwn komen. Maar het antwoord is nee, het kan niet. Ik ken mensen die ook net als mij produktie werk doen beschut die zitten in loonschaal 1c of 3c. En sinds 2015 hebben ze de loonschalen van je salaris strook verwijderd. Ik knap ook het vieze werk op van mennsen die fouten maken. Daar heb ik aangegeven ik wil daar voor beloond worden. Weet je die ambtenaren die krijgen 3600 brutto per maand. Okay ze hebben gestudeerd en hebben diploma.s heb ik ook . Maar het gaat toch oneerlijk. en de vakbonden vertrouw ik ook niet meer. Echt waar laten die hogen pieten in de wsw ook een keer salaris inleveren of iets minder. Ik word daar heel boos over.

 • richard says:

  lonen van de wsw zijn schandalig laag zo gezegd bevroren mensen kunnen de huur niet meer betalen als je een wsw aanstelling hebt heb je niks geen perspektieven meer in de maatschappij je wordt behandeld als dom de mensen moeten eens in opstand komen tegen de wsw er moet gestaakt worden

 • NIELS GOEDE MORGEN says:

  tja het werken in de wsw werk plaats word op den duur als dagbesteding gezien omdat er mensen werken die weinig produktief zijn vanwege hun handicap of beperking en zo te duur en te onrendabel zijn geworden en werknemers met meer capaciteiten wil doorlaten stromen naar reguliere banen ,detachering .

 • LOESJE says:

  Eindelijk iemand die de waarheid durft te schrijven. En niet te vergeten hoe de mensen behandeld worden alsof ze niet zelfstandig kunnen denken. De vinger opsteken als je naar de wc moet en ten onrechte geld inhouden van je salaris omdat je wat lang op de wc bent geweest behoort tot de maatregelen die er genomen wordt. Wij hebben er niet ongevraagd om ziek te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder